فرزندان معنوی وهابیت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در این جا به وضعیت تبلیغ فرقه وهابیت در برخی کشورها می پردازیم: ۱٫ پاکستانکشور اسلامی پاکستان با چهار ایالت پنجاب، سرحد، سند و بلوچستان در همسایگی شرقی ایران با فرهنگ سنتی – اسلامی و حاکمیتی حزبی همواره مورد طمع و تجاوز استعمارگران خارجی بوده است.مهم ترین احزاب پاکستان، حزب «مردم»، «جماعت اسلامی»، «استقلال» و […]