صفحه بایگانی دسته

پیدایش

پیدایش

وهابیت و تجسیم

نظر هیأت عالى افتاى سعودى در جسمانیّت خداوند تعالىهیأت عالى افتاى سعودى در پاسخ به سؤالى پیرامون جسمانیّت خداوند…

وهابیت در عراق

در سال روز عید سعید غدیر، در هجدهم ذی حجه ی سال ۱۲۱۶ ه‍.ق. امیر سعود بن عبدالعزیز وهابی با سپاهی متشکل از بیست…

آل وهّاب

طی قرن های گذشته عملیّات فرقه سازی از سوی استعمار و امپریالیسم، به خصوص «انگلستان»، ریشه در دشمنی…