غیبت و بیعت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

غیبت و بیعت …در این صورت نتیجه می گیریم:اولاً مسئله اجتهاد و تقلید یکی از اساسی ترین و عمومی ترین مسائل حیاتی انسان می باشد و هر انسانی پای به دایره اجتماع می گذارد از لحاظ رویه اجتهاد و تقلید ناگزیر است. ثانیاً هر انسانی در بخش بسیار کوچکی از جهات زندگی خود به اجتهاد […]