آیین کالونی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ژان کالون را باید مهم‌ترین رهبر و الاهیدانِ نهضت اصلاح دینی پس از لوتر دانست. کتاب مبادی دین مسیحی او مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اثر الاهیاتی در دوره‌های اولیه حیات نهضت اصلاح دینی است؛ کالون مهم‌ترین رهبر کلیساهای اصلاح‌شده بود؛ او در شهر ژنو حکومتی مسیحی برپا کرد و رهبری آن را بر عهده گرفت. روایت […]

مقدمه : از آنجا که حديث های متواتر ی در رابطه با معاد و قيامت آمده،از آنجا که عقل بشری حکم مي کند که کاری به ضرر وزيان خود انجام ندهد، از آنجا که هر کسی به دنبال بهترين ها است و همچنين ازاين منظر که زندگی صحيح و سعادت مند آرزوی هر بشری است […]

مقدمه : از آنجا که حديث های متواتر ی در رابطه با معاد و قيامت آمده،از آنجا که عقل بشری حکم مي کند که کاری به ضرر وزيان خود انجام ندهد، از آنجا که هر کسی به دنبال بهترين ها است و همچنين ازاين منظر که زندگی صحيح و سعادت مند آرزوی هر بشری است […]

  مسلمان به دو گروه بزرگ شيعه و سني تقسيم شده اند . مهم ترين و برجسته ترين وجه تمايز اين دو آن است که اهل سنت برخلاف تشيع ، قايل به انتخابي بودن امام و خليفه از سوي مردم هستند . به عبارت ديگر ، سني ها عقيده دارند که پيامبر اکرم ( ص […]

اشاره دگرگوني انديشه ها و عقايد لازمه قوه تفکر انسان است، و آن جا که محور معيني وجود نداشته باشد، اين دگرگوني ممکن است تا بي نهايت ادامه پيدا کند، به گونه اي که با تولد هر فرد انساني، بايد منتظر ظهور عقيده اي تازه باشيم. اما ظهور اديان و مذاهب و مکاتب مختلف، افکار […]

معيار اسلامى بودن يک فرقه يا مذهب کلامى اين است که اسلام را قبول داشته باشد، و به عبارت ديگر مسلمان باشد. حال سؤال اين است که اسلام چيست؟ و مسلمان کيست؟اسلام در لغت مشتق از «سلم» و به معنى داخل شدن در سلامتى و آرامش و انقياد است. (1) و معنى اصطلاحى و شرعى […]