۱٫ وجوب دعوتمسلمانان و رهبر اسلامی، باید کفار را دعوت به اسلام و پذیرش توحید و نبوت حضرت محمد بن عبدالله صل الله علیه و آله و دیگر مسائل اعتقادی اسلام بنمایند.بنابراین، « دعوت »، یعنی درخواست پذیرش اسلام توسط مسلمانان از افراد غیر مسلمان. درخواست کننده اصطلاحاً « داعی » نامیده می شود و […]