مقدمه صفاتيه يا همان اهل سنت و جماعت، در آغاز گروهي از مسلمان بودند که در مقابل معتزله و شيعه و خوارج جبهه گيري کرده بودند و باورهاي خود را از اهل حديث مي گرفتند. با ظهور عالميان سرشناسي که لقب ائمه اهل سنت يافتند، عقايد اهل سنت انسجام بيشتري يافت و آنان همان گونه […]

پيشواى مذهب اشعريه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

در آغاز قرن چهارم هجری ابو الحسن اشعری در بصره به دفاع از عقاید اهل حدیث و مخالفت با آرای معتزله قیام کرد و مکتب کلامی او در جهان تسنن شهرت به سزایی یافت 1- شخصیت و آثار علمی اشعری ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری به سال 260 هجری قمری (آغاز غیبت صغری) در […]

ابو الحسن اشعری در آغاز قرن چهارم هجری به مخالفت با مکتب معتزله قیام کرد و به تحکیم و نشر آرای کلامی خود پرداخت. وی در اواخر عمر خود مشاهده کرد که عده‌ای شاگرد و پیرو بر او گرد آمده و اندیشه‌های وی را به عنوان پناهگاهی در مقابل قشری گری اهل حدیث و عقل […]

مقدمه اي در باب حسن و قبح مبحث حسن و قبح عقلي در كلام اسلامي، به وي‍ژه ديدگاه عدليه (اماميه و معتزله) داراي جايگاهي بنيادين و برجسته‎ بوده و يكي از مباني و شالوده هاي اساسي در مباحث كلامي به شمار مي‎رود. از همين روست كه متكلمان عدليه در آغاز مبحث عدل الهي، به بحث […]