خوارج و نگرش به قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

خوارج از دیدگاه خاندان رسالت على(علیه السلام) از پیامبر روایت کرده است: (یخرج قوم من امّتى یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الى قراءتهم بشىء ولاصلاتکم الى صلاتهم بشىء ولاصیامکم الى صیامهم بشىء یقرؤون القرآن یحسبون انه لهم وهو علیهم لاتجاوز صلاتهم تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه لو یعلم الجیش الذین یصیبونهم ما […]

بدون هیچ تردیدی یكی از مهمترین موانع در بحث از فرق اسلامی خاصه، نحله ها و گروه های شكل گرفته در قرن اول هجری، مشكل دسترسی یا عدم دسترسی به منابع اصیل و اصلی آنها است، هر چند آثار مهمی از قرن بعدی در اختیار است كه در غالب گونه ادبی ملل و نحل نویسی […]

تاريخچه فرقه خوارج
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

خوارج گروهی بودند پس از داوری حكمين بين حضرت علی (ع) و معاويه به وجود آمدند.   هنگام مراجعت‏حضرت علی (ع) از صفين به كوفه عده‏ای از لشكريانش بر او شوريدند و حكميت را بر خلاف اسلام دانستند و گفتند: لا حكم الا لله. يعنی فرمانی جز فرمان خدا نيست از اين جهت آنان را […]