تاریخچه فرقه ماتریدیه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  با دقت در تاریخ مکتب ماتریدی، به روشنی ثابت می‌شود که او اندیشه‌های کلامی خود را از ابوحنیفه گرفته، زیرا ابوحنیفه پیش از آنکه به فقه بپردازد، دارای حلقه کلامی بوده است از روزی که مسائل کلامی در محیط اسلامی به صورت ساده مطرح گردید، در میان مسلمانان دو گروه پدید آمد.1 – گروه […]

  درآمد[1] ماتريديه، فرقه كلامى نسبتاً بزرگى از اهل سنت و جماعت است كه پايه گذار آن، ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدى سمرقندى تقسيم مى شوند كه آغاز تأسيس هر دو فرقه به قرن چهارم هجرى بازمى گردد. ابوالحسن اشعرى (متوفاى 326ق) پايه گذار مكتب اشاعره، و ابومنصور ماتريدى، هر دو در عصر […]