از همان قرن نخست هجرى، در زمینه هاى اعتقادى، فقهى و تاریخى، بین مسلمانان اختلاف آرا پدید آمد. به تدریج، فرقه هاى مذهبى بر اساس اختلافات سیاسى، و در کنار آن اختلاف در زمینه هاى اعتقادى و فقهى و تاریخى، پدید آمدند و به مرور توده هاى مسلمان را ابتدا بر اساس تقسیم بندى شهرى […]

چگونگى اعتقاد درست به خلفا در میان اهل حدیث درباره خلفا، در مرحله نخست، میان شیعیان و سایر مسلمانان اختلاف بود. شیعیان، برخلاف سایر مسلمانان، خلافت خلفاى نخست را نمى پذیرفتند; گرچه برخى از معتزله نیز انتقاداتى به خلفا داشتند. در این باره، نه تنها اعتقاد به خلفا مطرح بود، بلکه چیزى شبیه به عصمت […]

احمد بن حنبل، برخلاف سایر اهل حدیث، در کنار نام سه خلیفه نخست، نام امام على(علیه السّلام) را نیز مى افزود; گرچه تصریح مى کرد که اگر کسى سه خلیفه را نیز بپذیرد، اشکالى در اعتقاد سنى او نیست. وقتى از وى درباره «تفضیل» پرسیدند، گفت: «سنت آن است که ابوبکر، عمر، عثمان و على […]

ابو عبد الله، احمد بن حنبل (۱۶۴-۲۴۱) شیبانى از محدثان بلند آوازه است که در سال ۱۶۴ه ق در «مرو» دیده به جهان گشوده، و در سال‏241ه.ق در بغداد دیده از آن بر بست. او با نگارش کتاب معروف خود به نام «المسند» بزرگترین و گسترده‏ترین کتاب حدیثى را به صورت «مسند نگارى‏» به جهان […]

احمد بن حنبل، برخلاف ساير اهل حديث، در كنار نام سه خليفه نخست، نام امام على(علیه السّلام) را نيز مى افزود; گرچه تصريح مى كرد كه اگر كسى سه خليفه را نيز بپذيرد، اشكالى در اعتقاد سنى او نيست. وقتى از وى درباره «تفضيل» پرسيدند، گفت: «سنت آن است كه ابوبكر، عمر، عثمان و على […]

درآمد [1] از همان قرن نخست هجرى، در زمينه هاى اعتقادى، فقهى و تاريخى، بين مسلمانان اختلاف آرا پديد آمد. به تدريج، فرقه هاى مذهبى بر اساس اختلافات سياسى، و در كنار آن اختلاف در زمينه هاى اعتقادى و فقهى و تاريخى، پديد آمدند و به مرور توده هاى مسلمان را ابتدا بر اساس تقسيم […]

  چگونگى اعتقاد درست به خلفا در ميان اهل حديث درباره خلفا، در مرحله نخست، ميان شيعيان و ساير مسلمانان اختلاف بود. شيعيان، برخلاف ساير مسلمانان، خلافت خلفاى نخست را نمى پذيرفتند; گرچه برخى از معتزله نيز انتقاداتى به خلفا داشتند. در اين باره، نه تنها اعتقاد به خلفا مطرح بود، بلكه چيزى شبيه به […]

برخی از معتقدات مذهبی حنابله1 – در فقه حنبلی، رکن اصلی در معاملات، رضایت عاقلان بوده و هر معامله ای درست شمرده شده مگر آن که نصی بر بطلان آن رهنمون باشد.2 – حنابله در موضوع طهارت و نجاست، حساسیت ویژه ای داشته اند و از این جهت در میان مذاهب شهره اند.3 – فقه […]

توضیح این که: در نگارش حدیث، گاهی محور ابواب فقهی و عقیدتی است، مثلا محدث برای هر یک از احادیث مربوط به طهارت و صلاة و یا ایمان و کفر بابی به همان نام منعقد کرده و احادیث مربوط به هر باب را در آنجا گرد می آورد، هم چنان که کلینی در «کافی » […]

تاریخچه مذهب حنبلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

او تا زمانی که شافعی به مصر نرفته بود، در نزد وی فقه آموخته و از شاگردان برجسته اش بود. اصرار او بر آفریده نبودن قرآن، او را رو در روی دولت عباسیان قرار داد. و در زمان معتصم به مدت 18 ماه به زندان افکنده شد. اما با به قدرت رسیدن متوکل، از او […]