پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن چکیده فرقه مطرفیه از انشعابات مهم زیدیه یمن است که در قرن پنجم ظهور کرد. این فرقه با مطرح‌کردن برخی باورهای چالش‌برانگیز و متفاوت با سنت کلامی زیدیه زمینه مناقشات و مجادلات کلامی میان خود و سایر زیدیان را فراهم کرد. مطرفیه با ایجاد اماکن متعددی به نام «هِجره» […]

از زیدیه چه می دانید ؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

سنت فقهى، زیدیان به زیدبن على نوه امام حسین(ع) و برادر ناتنى امام پنجم شیعیان دوازده امامى، محمد باقر(ع) که در سال ۱۲۲/۷۴۰ در جریان یک شورش نافرجام علیه هشام خلیفه اموى در کوفه به قتل رسید باز مى گردد. با وجود این، آثار فقهى منسوب به زید موثق نیستند.[۱] آنها حاصل عقاید مذهب زیدى […]

امام زید بن علی بن الحسین (علیه السّلام) و تأسیس مذهب زیدیهزیدیه به شاخه‏ای از مذهب تشیع گفته می‏شود که به امامت زید بن علی بن الحسین(علیه السّلام) معتقدند و خود را پیرو او می‏دانند.۱ شیخ مفید در تعریف زیدیه آورده است: «زیدیه به امامت علی، حسن، حسین و زید بن علی قائل هستند و […]

نخستین انشعاب در زیدیهدر همان آغازِ شکل‏گیری زیدیه و در حالی‏که مبارزات و حرکت سیاسی علویان زیدی ادامه داشت، در کوفه سه گرایش عقیدتی و فکریِ عمده در میان پیروان و معتقدان به امامت زید شکل پیدا کرده بود: جارودیه، صالحیه و سلیمانیه.۶۵ الف) جارودیه (یا سرحوبیه )این گرایش به ابی‏جارود زیاد بن منذر عبدی […]

۴٫ سلسله امامان زیدیه در یمندولت امامان زیدی در یمن پس از امام هادی و دو فرزندش تا سال ۴۴۴ که امام ابوالفتح دیلمی به قتل رسید استمرار داشت. از این دوره، به نام دوره اول دولت زیدیه یاد می‏شود که حکومت امامان زیدیه غالبا در صعده و اطراف آن محصور مانده بود و دوره […]

مناسبات میان دو گرایش عمده شیعه, یعنى امامیه و زیدیه, از همان آغاز شکل گیرى این دو گرایشْ وجود داشته است. گرچه در کوفه رجال شیعه در گرایش هاى مختلفى دسته بندى مى شدند, اما در قرن دوم هجرى با وجود نزاع هاى حاد میان زیدیه و امامیه, شاهد یک داد و ستد فرهنگى میان […]

مهدویت در زیدیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بر اساس خبرهایى که از پیامبر گرامى اسلام در خصوص ظهور مهدى رسیده، باور به اصل مهدویت و انتظار موعود همواره و از همان دهه هاى نخست پس از وفات پیامبر در میان مسلمانان مطرح بوده است. اولین گزارش ها از انعکاس این باور در جامعه اسلامى به نیمه دوم قرن اول باز مى گردد […]

فرق شیعه: زیدیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

شیعیان هم بنا به دلایلی (از جمله دامن زدن خلفای جور به اختلاف آراء مذهبی برای نیل به مقاصد شوم سیاسی خود و نیز ممنوع کردن ائمه ی معصوم (علیه السلام) از نقل و بیان حقایق و معارف اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم)) ، دچار تفرقه و تشتت آراء گشتند […]

آشنایى با زیدیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

امام زید بن على بن الحسین(علیه السّلام) و تأسیس مذهب زیدیه زیدیه به شاخه اى از مذهب تشیع گفته مى شود که به امامت زید بن على بن الحسین(علیه السّلام) معتقدند و خود را پیرو او مى دانند.در مقدمه البحر الزخار نیز در تعریف زیدیه آمده: «زیدیه به فرقه اى گفته مى شود که به […]

پیش درآمدحضور رسمى زیدیه در ایران و منابع مطالعاتى آن هم زمان با تأسیس حکومت علویان در طبرستان در نیمه قرن سوم هجرى قمرى و تا پیش از بسط سلطه صفویه بر همه مناطق ایران در قرن دهم، شیعیان زیدى مذهب حضورى جدى و مؤثر در مناطق وسیعى از شمال ایران داشتند; با این وجود، […]