نسخه تازه یاب و اطلاعات جدید و مهم از زیدیه ایرانمعرفى نسخه اخیراً بخشى از نسخه اى نفیس در ۳۲ صفحه که به زبان عربى و به خطى خوش نگاشته شده به دست آمده است که تاکنون با عنوان «رساله فى علماء الزیدیه» در یکى از کتابخانه هاى عراق نگاهدارى مى شده است.[۲۴] بخش اصلى […]

۱۷٫ توضیح سه اصطلاح «ازارق»، «داودیون» و «افوَهان» که در انساب به کار مى رود.۱۸٫ احصاى نام انبیاى صاحب رسالت; مؤلف مى گوید که انبیاى صاحبان رسالت سیصد و سیزده نفرند و به نقل از شیخ ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمى در کتاب أصول الدیانات نقل مى کند که «حشویه» تعداد انبیا را یکصد و […]

آشنایی با زیدیه
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

انديشه ها و تاريخ زيديه را چون ساير فرق و مذاهب مي توان از دريچه هاي مختلف مطالعه کرد . اگر به زيديه به عنوان قدرتي سياسي بنگريم، بايد به تاريخ دولت هاي زيدي مذهب ادريسيان مغرب و داعيان و امامان ديلم و طبرستان و سلسله امامان زيدي در يمن بپردازيم . اگر با نگاهي […]

تاریخ پیدایش زیدیه، به قرن دوم هجری باز می گردد. آنان پس از شهادت امام حسین، زید شهید، فرزند امام زین العابدین را امام می دانند. و امام زین العابدین را تنها پیشوای علم و معرفت می شمارند، نه امام به معنی رهبر سیاسی و زمامدار اسلامی. زیرا چنان که شرح آن خواهد آمد، یکی […]