اشاره   «غلو» معمولاً به افراط در اعتقاد يا محبت ورزيدن به يك شخص و ارائه شخصيتى مافوق وجود واقعى از وى اطلاق مى گردد. هر چند از نظر تاريخى، اين افراط تنها مختص برخى گروه هاى شيعى نبوده است، اما در درون شيعيان نيز گروه هايى به غلو در شأن ائمه اطهار(عليهم السّلام)مى […]