از اوستا چه می‏دانید؟اسم «اوستا»«~ (Avesta) »مانند کلمه «زردشت» در زبان پارسی اشکال و صور گوناگون دارد چون: استا (۱) ، اویستا (۲) ، بستاق (۳) ، ایساق (۴) ، ایستا (۵) ، آبستا (۶) ، است (۷) ، افستا و ایستا; (۸) از همه معروفتر در فرهنگهای فارسی معاصر، «اوستا» است . در تاریخ […]

معمای توحید زرتشتی (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهنوشتار حاضر ، یک بررسی آسیب‌شناختی است که زرتشت‌پژوهی را به ‌ویژه در محدوده نظریه‌های مختلف درباره توحید و از منظر باورهای نادرست و سنت‌های گمراه‌کننده ، مورد کاوش قرار می‌دهد. در این کار، توصیه ارزشمند ژاکوب دوشن ‌گیمن را مورد نظر قرار می‌دهیم که مطالعه تاریخ بررسی‌های غربیان درباره دین زرتشت را نه از […]

معمای توحید زرتشتی (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۲٫۱٫ پیش‌فرض‌ ناآگاهی از توحید :در سایه سامی‌انگاریِ مفاهیم دینی، گاهی به تصریح و گاهی به تلویح، چنین پنداشته می‌شود که گویا زرتشت و پیروان او، به آن درجه‌ از ادراک دینی نرسیده بودند که توحید را بفهمند و برگزینند. اما این پنداشت (که در مورد دیگر اقوام هم ملاحظه می‌شود) بسیار غیرمنصفانه است؛ چون […]

معمای توحید زرتشتی (۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۲٫ آسیب‌های خاصعلاوه بر آسیب‌های عامی که مورد بررسی قرار دادیم، مجموعه‌‌ای از کاستی‌ها و لغزش‌ها در حوزه شناخت توحید زرتشتی وجود دارد که هر یک، همچون حجابی ضخیم مانع از مشاهده و قضاوت درست درین‌باره شده‌اند: ۱٫۲٫ عدم تعریف توحید :واژه عربی توحید در لغت، به معنای حکم به واحد بودنِ شیء است که […]

مقدمهبی تردید یکی از واقعیت‌های جدی و تاثیر گذار جوامع بشری، پدیده «ادیان»می باشد . ادیان مختلف، علیرغم تفاوت‌های جوهری و ظاهری، غالبا در این اصل مشترک‌‌اند که در پی رفع نیاز فطری بشر به دین و گشودن راه رستگاری و سعادت می‌باشند. در بین ادیان موجود، سه دین بزرگ اسلامِ، مسیحیت و یهودیت بعنوان […]

اشکالات متفکرین مسلمان به تثلیث (۳۱) ۱- متفکرین معتزلهدکتر محمود احمد صبحی در کتاب «فی علم الکلام»، در تقابل نظریه معتزله در برابر تثلیث اینگونه می‌گوید:« خدا نزد معتزله «لیس کمثله شیء» است. این آیه‌ای محکمه است که هر آیه‌ای که ظاهرش دلالت بر اتصاف خدا به اوصاف مخلوقین می کند را تاویل می کند […]

تثلیث ؛ یک رازبا گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا، مسیحیان به این نتیجه رسید که طبیعت سه گانه خدا یک راز است و نمی توان آن را با تعبیرهای بشری بیان کرد.(۵۴) و شاید همین ادعا، مؤیدی باشد بر اینکه بسیاری از اشکالات عقلی که متفکرین مسلمان و سایر منتقدین بر تثلیث نموده‌اند، […]

مقدمه عیسى مسیح به صلیب کشیده شد و کشته و مدفون شد؛ اما سه روز بعد زنده شد و مدتى حواریان و عده‌اى دیگر او را می‌دیدند، اما پس از حدود چهل روز به آسمان رفت. او اکنون زنده و نزد خداوند است و روزى باز خواهد گشت.عیسى مسیح به صلیب کشیده نشد و کشته […]

۱٫۲٫ جایگاه الاهیاتى رستاخیز مسیح در عهد جدید بخش دومِ ماجراى صلیب، قیام مسیح از قبر و زنده‌شدن اوست. پولس می‌گوید:اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما!… اگر مسیح زنده نشده است ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید و از آن گذشته ایمان […]

۲٫۲٫ روایت‌هاى دیگر از صلیب مسیح در سنت مسیحى روایت دیگرى نیز از صلیب مسیح وجود دارد که البته بدنه اصلى مسیحیت با آن مخالف بوده است. درباره جماعتى از گنوسى‌ها، (گروهى که جسم و ماده را پلید می‌دانستند و در نتیجه جسم مسیح را جسم واقعى نمی‌دانستند) نقل شده است که آنان معتقد بودند […]