علل وقوع جنگهای صلیبی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

وَ لَن تَرضی عَنکَ الیَهود وَ لا النَّصاری حتی تَتَّبِع مِلَّتَهُم (بقره ۱۲۰)یهودان و ترسایان از تو خشنود نمی شوند تا به آیین شان گردن نهی.تحمل اسلام به عنوان دینی که توانست بخشهای گسترده ای از قلمرو مسیحیت را در شبه جزیره ی ایبِری (اسپانیا و پرتغال) و خاورمیانه به تصرف خویش در آورد برای […]