زردشت و سقراط
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

زندگی زردشت آمیخته به افسانه است، در صورتی که زندگی سقراط را ما کاملاً توسط کسنوفون و از راه محاوره های افلاطون که در آنها سقراط تا اندازه ای به صورت آرمانی و ایده آل ترسیم شده است، می شناسیم. زردشت به مانند سقراط ازدواج کرده بود، هر دو هم به پیری رسیدند. زردشت از […]

دشمنی اهل ده زوئیش با دوغدومردم ده از این نوری که از بدن دوغدو، از خانه زوئیش می‌تابید شگفت‌زده شدند و با خود این پرسش را مطرح کردند: «در ده زوئیش، زن فراهیم روان، آتشی به خودی خود می‌سوزد، یعنی آن را هیمه‌ای به کار نیاید.»سپس به دشمنی با آن دختر پرداختند، بدو نسبت جادوگری […]