در مجمع خدایان بودایى هیچ کس چون مَیْترِیَه چنین آرایش پیچیده اى از تجسّم ها را عرضه نکرده است به منزله یک بودا است که پس از زاده شدن به شکل انسان به حالت روشن شدگى نهایى (بیدارى کامل) مى رسد. مفهوم مَیْترِیَه را به مثابه بوداى آینده (موعود) در همه سنت هاى بودایى مى […]

گونه شناسى اندیشه منجىِ موعود در اسلام(۱) در ابتدا گونه شناسى اندیشه منجىِ موعود در ادیان چنین است: – داراى جنبه الوهى (مانند مسیح براى مسیحیان و میتریه، براى موعود شخصى بوداییان مهایانه)- موعود بشرىِ صرف (مانند سوشینت براى زرتشتیان)- به لحاظ ماهیت موعود غیرشخصى (مانند آرمان صلح کلّى جهانى در آیین هاى دائو و […]

۱٫ نسبت ادیان با یکدیگر ادیان از دید کلى به دو مجموعه تقسیم مى شوند: توحیدى و غیرتوحیدى. مجموعه ادیان توحیدى (شامل یهودیت، مسیحیت، آیین زردشت و اسلام) به سه اصل توحید، نبوت و معاد قائلند، ولى ادیان غیرتوحیدى هیچ یک از این سه اصل را قبول ندارند: آن ادیان به جاى توحید، از شرک […]

۱۰٫ خداشناسى اصطلاح توحید در علم کلام اسلامى نخست به مطلق خداشناسى و در مرحله بعد به خداشناسى توحیدى دلالت مى کند.بیشتر ادیان (و شاید همه ادیان کنونى) به وجود خدا معتقدند و بیشتر ادیانى که به خدا معتقدند، نام هایى براى او دارند. گاهى هم اسم خاص خدا در دینى یا نزد گروهى از […]

۱۱٫ پیامبرشناسى مسلمانان بر مبناى برخى احادیث به ۱۲۴۰۰۰ پیامبر عقیده دارند که نام حتى ۱۲۴ تن از آنان در دست نیست. تعداد ۳۱۳ نفر از ایشان کتاب داشته و ۵ تن از ایشان که «پیامبران اولوالعزم» نامیده مى شوند، صاحب شریعت بوده[۴۰] فقط مسیحیان معتقدند حضرت عیسى(علیه السّلام) با اینکه مى گفته است: «فرستاده […]

۱۲٫ حکومت با بزرگ شدن اجتماعات بشرى و پیچیده شدن روابط اجتماعى، انسان ها تدریجاً به ضرورت تشکیل حکومت پى بردند. این ضرورت به حدى است که انسان ها راضى شدند مقدارى از آزادى فردى خود را فداى مصلحت جمع کنند و بدین منظور، خود را به فرمانروایانى غالباً خودخواه و ستمگر تسلیم کردند. صدها، […]

۱ ـ ۱۳٫ اخبار وحشتناک آخرالزمان فرا رسیدن پایان جهان یکى از دغدغه هاى همیشگى بشر بوده است و در همه پیشگویى هاى مربوط به آخرالزمان خبرهاى وحشتناک و نگران کننده اى وجود دارد. وصف این فتنه ها در یهودیت چنان هولناک بود که در گذشته برخى از بزرگان یهود از ترس مقدمات ظهور موعود […]

مقدمه در نیم قرن اخیر، گفتوگو میان اسلام و مسیحیت از نهرى کوچک به رودخانه اى خروشان تبدیل شده و از یک کنفرانس اتفاقى به نشست هاى متعدد، مراسلات کتبى و گفتوگوهاى شفاهى و میزگردهایى که در طول سال تقریباً در هر گوشه کره زمین از استرالیا و مالزى تا جهان عرب و از اروپا […]

آزادى براى انجام عبادات در سال هاى اخیر، شمار زیادى از گروه هاى مسیحى در غرب از این مسئله گله کرده اند که مسیحیان در جهان اسلام براى انجام عبادت آزادى ندارند، حال آن که در غرب مسلمانان در عبادت آزاداند. برخى از گروه ها گفته اند که در این مسئله به شدت باید مقابله […]

دیدگاه هاى متفاوت اسلام و مسیحیت در قبال تجددگرایى عجیب است که على رغم کتاب ها و مقالات بى شمارى که از یک سو درباره تجددگرایى اعتقادى در مسیحیت و از سوى دیگر در زمینه رابطه اسلام و تجددگرایى نوشته شده، تاکنون کمتر به نقش تجددگرایى، این «شریک خاموش سوم» در تمامى نمودهایش، در گفتوگوى […]