پیشواى مذهب اشعریه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در آغاز قرن چهارم هجرى ابو الحسن اشعرى در بصره به دفاع از عقاید اهل حدیث و مخالفت‏ با آراى معتزله قیام کرد و مکتب کلامى او در جهان تسنن شهرت به سزایى یافت ۱- شخصیت و آثار علمى اشعرى ابو الحسن على بن اسماعیل اشعرى به سال ۲۶۰ هجرى قمرى (آغاز غیبت صغرى) در […]

تحولات سیاسى و رسمیت‏یافتن مذهب اشعرى از نظر سیاسى نیز تا زمان به قدرت رسیدن سلجوقیان (حدود نیمه قرن پنجم هجرى) مکتب اشعرى از موقعیت‏خوبى برخوردار نبود. زیرا قبل از آنان بیش از یک قرن (۳۲۱- ۴۴۷) آل بویه حکومت مى‏کردند. در زمان حکومت آل بویه شرایط مناسبى براى عقل گرایان به وجود آمد و […]

مقدمه ای در باب حسن و قبح مبحث حسن و قبح عقلی در کلام اسلامی، به وی‍ژه دیدگاه عدلیه (امامیه و معتزله) دارای جایگاهی بنیادین و برجسته‎ بوده و یکی از مبانی و شالوده های اساسی در مباحث کلامی به شمار می‎رود. از همین روست که متکلمان عدلیه در آغاز مبحث عدل الهی، به بحث […]

خلافت ابوبکر در ترازوی نقد (۲) آن چه بیان شد دلیل های اهل سنّت بر افضلیّت ابوبکر بود، حال اگر کسی بپرسد که از میان دلیل های یاد شده، مهم ترین دلی آن ها چیست، در پاسخ او می گوییم: از میان ده دلیل ذکر شده، ماجرای نماز خواندن ابوبکر بر مردم، و حدیث:«اقتدوا باللذین […]

خلافت ابوبکر در ترازوی نقد (۳)تنها دلیل اهل سنّت بر خلافت ابوبکر که در این مقالات تاکنون از ترازوی نقد و بررسی ایمن مانده است اجماع یعنی اتفاق اصحاب بر خلافت ابوبکر است.دانش پژوهان حق جو از چگونگی این دلیل نیز به خوبی آگاهند، که اجماع بر خلافت ابوبکر چگونه اتفاقی بوده است، و مناسب […]

اهل سنت پاسخ بدهند علمای عامّه می گویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون وصیت از دنیا رفت و کسی را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین نکرد و امر تعیین رهبری را به امت واگذار کرد. از جمله کسانی که به این مطلب تصریح کرده ذهبی می باشد.(۱) […]

اهل سنت می گویند که ملاک در تعیین خلیفه اجماع مردم است(۱) و چون مردم در انتخاب ابوبکر اجماع کردند لذا ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شد. در خلافت ابوبکر اجماعی حاصل نشد آنچه از تواریخ به دست می آید، و مورد اتفاق همه مورخین و محدثین است، این است که هیچ گونه اتفاق آرائی […]