اهمیّت موضوعبسیاری از مسلمانان بر این باورند که نزاع تاریخی بین علم و دین درواقع نزاع بین دینی خاص، یعنی مسیحیت، و علم بوده است و هرچند مسیحیت از این مقابله سخت زیان دید، اما اسلام نباید از چنین برخوردی بیم داشته باشد.(۲) نتیجه گیری صورت گرفته درباره اسلام نیازمند اظهارنظر است. نگرش علمی جدید […]

عصمت در مسیحیت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

 از آنجا که برخی از مراتب عصمت ـ یعنی عصمت انبیا، در دریافت و ابلاغ وحی ـ از ویژگی‌های نبوت است و بدون آن، غرض و هدف از آفرینش تحقق نخواهد یافت. اعتقاد به عصمت، عقیده‌ای مشترک بین تمام ادیان آسمانی است حتی برخی از مکاتب مادی و منحرف از حقیقت نیز برای آنکه فکر […]

 اعتقادات علم لاهوت (يا الهيات) نزد مسيحيان به تمام مظاهر تلاش آنان براي فهم ايمان مسيحي اطلاق مي شود. علماي الهي بنيادگرا بر اين مساءله تاءکيد مي کنند که ما نمي توانيم شناختي از خدا داشته باشيم ، مگر آنچه را که خود او بر ما مکشوف سازد، و بر اين اساس ، علم الهيات […]

– عصر ظهور عيسي (ع) حضرت عيسي مسيح (ع) در نقطه اي ازجهان متولد شد که به تازگي زير سلطه روميان درآمده بود و فلسطين يکي از آخرين سرزمينهايي بود که به دست روميان تسخير شد. در آن عصر، يهوديان به شکل نامطلوبي زير يوغ بيگانگان قرار داشتند و فشار دولت روم غير قابل تحمل […]