جنایات پدران مقدس
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  نگاهی به جنگ های صلیبی و دادگاه های تفتیش عقایدنویسندگان غربی موجبات آغاز جنگ های صلیبی را سیطره ی ترکان بر بیت المقدس، طمع اروپا برای دستیابی به ثروت سرزمین های آباد مشرق پس از پیدایش طاعون که موجب مرگ و میر و فقر و خسران و فلاکت اکثریت جمعیت اروپا گردید، و دلایلی […]

علل وقوع جنگهای صلیبی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

وَ لَن تَرضی عَنکَ الیَهود وَ لا النَّصاری حتی تَتَّبِع مِلَّتَهُم (بقره ۱۲۰) یهودان و ترسایان از تو خشنود نمی شوند تا به آیین شان گردن نهی. تحمل اسلام به عنوان دینی که توانست بخشهای گسترده ای از قلمرو مسیحیت را در شبه جزیره ی ایبِری (اسپانیا و پرتغال) و خاورمیانه به تصرف خویش در […]

علل وقوع جنگهای صلیبی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

وَ لَن تَرضی عَنکَ الیَهود وَ لا النَّصاری حتی تَتَّبِع مِلَّتَهُم (بقره ۱۲۰) یهودان و ترسایان از تو خشنود نمی شوند تا به آیین شان گردن نهی. تحمل اسلام به عنوان دینی که توانست بخشهای گسترده ای از قلمرو مسیحیت را در شبه جزیره ی ایبِری (اسپانیا و پرتغال) و خاورمیانه به تصرف خویش در […]