سنت در مسیحیت (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه کلمه tradition (سنت) از لحاظ ریشه‌شناختى به معناى تحویل دادن است. این مفهوم به‌طور ضمنى بر دو امر دلالت دارد:الف) «امانتى» که تحویل داده می‌شود؛ب) «امانت‌داران»؛ یعنى کسانى که آن امانت را در اختیار دارند و موظف‌اند از آن نگهدارى کنند و آن را به اخلاف خود منتقل نمایند.بیشتر نظام‌هاى دینى ادعا می‌کنند که […]

سنت در مسیحیت (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

پس از مطرح‌شدن این آموزه ، بلافاصله دو مسئله مطرح شد : ۱٫ اگر مرجعیت کلیسا در عمل هیچ است، چگونه می‌توان فهمید که «کتاب مقدس» چیست، یا به عبارت دیگر [چگونه باید فهمید] چه کتاب‌هایی باید در مجموعه رسمى جاى گیرند و چه کتاب‌هایی نباید؟ زیرا تا پیش از این، اعتقادِ به رسمیت‌داشتن و […]