در سراپرده دل(۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهفرانسوا فنلون عارف و نویسنده‌ای فرانسوی و اسقف کاتولیک رم در کامبری (Cambrai) بود. وی در خانواده‌ای اصیل به دنیا آمد. پس از مرگ پدر در سال ۱۶۶۳م، برای آموختن مکتب ژزوئیت وارد دانشگاه شد. وی پس از تحصیل فلسفه و الاهیات در دانشگاه، به مدرسه کشیشی رفت. فنلون در سن بیست و چهار سالگی […]

در سراپرده دل(۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

فــرانسـوا فنلــون گفتار دوم: در باب ضرورت شناخت پروردگار و عشق‌ورزیدن به او اینکه انسان‌ها اعمالی بس ناچیز برای خداوند انجام می‌دهند، امری تعجب‌‌بر‌انگیز نیست؛ همان اندک نیز برای آنان بس گران است. آنان پروردگار را نمی‌شناسند و به وجود او ایمان ندارند. باور و احساس آنان بیش از آنکه ایمانی پویا و مختص به […]

در سراپرده دل(۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

فــرانسـوا فنلــون گفتار سوم: در باب عشق راستین در کتاب مقدس آمده است که خداوندگار همه چیز را برای خودش آفریده است؛ همه چیز از آن اوست و او هرگز حق خود را به هیچ چیز واگذار نمی‌کند. مخلوقاتِ مختار و هوشمند از آنِ اویند، همچنان‌که دیگرانی که غیر از این هستند نیز بدو تعلق […]

الهیات عرفانی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره: «دیونیزیوس» (قرن پنجم میلادی) یکی از آن نویسندگان اولیه مانند بوئتیوس Boetius و سن آگوستین بود که عمیقاً افکار قرون وسطایی را تحت تأثیر قرار داده بود. او ادعا داشت دیونیزیوس، یعنی همان آتنی به مسیحیت گراییده ای بوده که پولس مقدس از او یاد کرده است، ولی با اشاراتی که به نظریه های […]

عرفان مسیحی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  واژه ی عرفان در ریشه ی یونانی اش به معنای دریافت اسرار (۱) موجود نامرئی از طریق مراقبه و رسیدن به آرامش درون است. از نظر پولس ” راز ” (۲) یا اسرار بر حکمت نهفته ی خداوند (۳) و کُنه ذات (۴) او و اموری که قابل دیدن و شنیدن نیست و فراتر […]