اسلام و مسیحیت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سيرى‌ تاريخى‌ در رويكرد غرب‌ به‌ حقايق‌ اسلام‌ تعاملات‌ اسلام‌ با مسيحيت، شرق‌ با غرب‌ و اروپا با آسيا، همواره‌ از سوء تعبيرها و بدبينى‌ها رنج‌ برده‌ است؛ اما اگر در اين‌ ميان‌ حقيقتى‌ وجود داشته‌ باشد، بالاخره‌ ماه‌ پشت‌ ابر نمى‌ماند و تاريكى‌ و كدورت‌ را از دل‌ سياه‌ كج‌فهمى‌ها و كورانديشى‌ها خواهد زدود. […]