دعای خداوند
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره دعا به ارتباط چند جانبه ایمانداران با خدا اشاره دارد. علاوه بر کلماتی مانند دعا و دعا کردن، این فعالیت با عبارتی مانند «ترا خوانده ام» و «به آواز خود نزد خداوند می خوانم» نیز بیان شده است. نیایش، تلاطم دل و ندایی از سر شناخت و محبت است. دعاها ما را در عاقلانه […]