گفتگوی یهود و مسیحیّت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  مقدمه مسیحیّت از ابتدای ظهور خود گسترش دینی را یکی از اهداف عمده به حساب می آورد. از اینرو مسیحیان اولیه در بین یهودیان یعنی جامعه ای که مسیحیّت در آن ظهور کرده بود همواره به شیوه ی گفتگوی دینی به فکر گسترش دین خود بودند. تا جائیکه اولین مأموریت سنت پُل به « […]