کلیساى آشورى شــرق
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره: [۱] آشور یا آسور نام قدیم ناحیه اى در دو طرف رود دجله، بین زاب صغیر و مرز کنونى سوریه و عراق است و بنا به اعتقاد عده اى از محققان، نام سوریه از آن مشتق شده است.کلیساى آشورى (کلیساى نسطورى) از کلیساهاى کهن است هرچند اطلاعات اندکى درباره پیشینه آن وجود دارد. بر […]

نمادگرایی در کلیساها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره:ویلیام دور اندوس (حدود ۹۶- ۱۲۲۰ ) کشیش معروفی در روزگار خودش بود، معلم و نویسنده ای درباره قوانین شرعی، صاحب مقامی در زمان دو پاپ، اسقف مند Mende به سال ۱۲۸۶ . اثر او Rationale Divinorum Officiorum در اواخر عمرش تدوین شد که در آن تفکر سمبولیک قرون وسطایی به نحو بارزی نشان داده […]

اشاره:به سال ۱۵۲۰ مارتین لوتر (۱۵۴۶ – ۱۴۸۳) با یک سلسله جزوه های بسیار شدید اللحن و مؤثر کلیسای رُم را مورد حمله قرار داد. چندی نگذشت که پاپ او را مرتد خواند و از جامعه ی مسیحیت و امپراتوری مقدس رُم طردش کرد. مشهورترین این جزوه ها که در سراسر آلمان خواننده ی فراوان […]

راهنمای اداره ی کلسیا
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره:والتر تراورز Walter Travers (1635- ؟ ۱۵۴۸) یکی از پیشوایان مذهبی پیوریتن Puritan در عصر الیزابت انگلستان و دوستِ جانشینِ کالوین در ژنو، یعنی تئودوره بتزا Theodore Beza، بود. در خلال دهه ی ۱۵۸۰ او کتابی به زبان لاتین در خصوص انضباط کلیسایی برای پرزبیترهای انگلیسی نوشت و امید داشت که این نظام سرانجام جایگزین […]

تمدن شرعی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نگاهی به سیر سلطه ی کلیسا در قرون وسطی ۱٫ غلبه ی قطعی و رسمیت دین عیسویاین دوره از مهمترین ادوار در تحولات دیانت مسیح (ع) است، که از قرن چهارم با فرمان سال ۳۱۳ کنستانتینوس امپراتور روم آغاز می شود. طبق این فرمان دین مسیحیت در کنار سایر ادیان در امپراتوری رم به رسمیت […]

کلیسا در برابر رنسانس
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

دوره ی سوم تاریخ کلیسا همزمان با نهضت رنسانس یعنی از قرن پانزدهم آغاز می شود. این نهضت آغاز جریانی است که سرانجام منجر به این می شود که دین مسیحی حقیقت و باطن خود را از دست بدهد و به جدال و تنش و معارضه با سنن و آداب و معارفی بیفتد که در […]

تعالیم انجیل در باب آرامش و صلح و قناعت و منع حرص و طمع با هیچ نظام اقتصادی به اندازه ی نظام اقتصادی روستایی – کشاورزی سازگار نبود و آموزشهای اناجیل در باب نحوه ی زندگی منجر به گرایش مردم به خلوت گزینی و زندگی درویشی در آرامش روستایی می شد. فئودالیسم و تیولداری که […]

کلیساى آشورى شــرق
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  اشاره: [۱] آشور یا آسور نام قدیم ناحیه اى در دو طرف رود دجله، بین زاب صغیر و مرز کنونى سوریه و عراق است و بنا به اعتقاد عده اى از محققان، نام سوریه از آن مشتق شده است. کلیساى آشورى (کلیساى نسطورى) از کلیساهاى کهن است هرچند اطلاعات اندکى درباره پیشینه آن وجود […]

  طبق آنچه در باب دوم انجیل متی آمده است، هنگام تولد حضرت عیسی(ع) سه نفر مجوس از حوالی ایران به اورشلیم و سپس بیت لحم رفته‌اند و هدایایی به حضرت عیسای نوزاد تقدیم کرده‌اند. در سنت مسیحی این سه مجوس را به «سه مرد عاقل» ملقب کرده، حتی نام‌هایی نیز به آنها نسبت داده‌اند: […]

نمادگرایی در کلیساها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  اشاره: ویلیام دور اندوس (حدود ۹۶- ۱۲۲۰ ) کشیش معروفی در روزگار خودش بود، معلم و نویسنده ای درباره قوانین شرعی، صاحب مقامی در زمان دو پاپ، اسقف مند Mende به سال ۱۲۸۶ . اثر او Rationale Divinorum Officiorum در اواخر عمرش تدوین شد که در آن تفکر سمبولیک قرون وسطایی به نحو بارزی […]