روش های تبلیغی وهابیت

حمله وهابی ها به: مکه، مدینه، کربلا و نجف در سال ۱۲۱۹ (هـ.ق) وهابی‌ها از هر طرف مکه را در محاصره گرفتند و از هر طرف راه‌ها را بستند و مانع رسیدن آذوقه شدند، در آن سال گرانى، به علت بسته بودن راه‌ها شدت گرفت و این وضع از اواخر ماه ذیحجه سال ۱۲۱۹(هـ.ق) شروع […]

حرکت وهابى‌ها به سوى مکه سعود با سرعت زیاد رو به سوى حجاز نهاد و با ابن شکبان و یارانش در راه ملاقات نموده آنان را نیز با خود برگردانید. وقتى که به «العینیاء» (قریه‏اى که در سه منزلى مکه واقع است) رسیدند، مردم مکه و زائران خانه خدا که از رسیدن وهابی‌ها مطلع شدند، […]

کنفرانس اسلامى براى تعیین تکلیف مکه و مدینه ابن سعود که در فتح برخى از شهرهاى حجاز بیش از حد تندى نشان داده و نفرت همگان را برانگیخته بود، براى پیشبرد مقصود خود و جلب توجه مسلمانان دست به ابتکارى زد و پس از تصرف دو شهر مقدس مکه و مدینه، بهتر دید که تعیین […]

وهابیت و تخریب قبور متبرکه   بیانیه علماى مکه و نجد علماى مکه و در رأس آنها، شیخ عبدالقادر شیبى کلید دار خانه کعبه، به دیدن ابن سعود آمدند. ابن سعود سخنانى ایراد کرد و در ضمن آن از دعوت محمد‌بن عبدالوهاب یاد کرد و اظهار داشت که احکام دینى ما، طبق فقه احمد‌بن حنبل است، […]

وهابیت و کشتار مسلمانان توافق محمّد‌بن عبدالوهاب با محمّد بن سعود براى کشتن مسلمانان سرانجام پسر عبدالوهاب از «عینیه» بیرون رانده شد و به سال ۱۱۶۰ به شهر «درعیه» رفت (همان شهرى که مرکز مسیلمه کذاب بود) و در خانه مردى به نام «عبدالله بن سویلم» فرود آمد. در آن موقع حکمران این سرزمین «محمّد […]

وهابیت، حنبلی ها و خوارج فرقه وهابى و فرقه حنبلى اگرچه نویسندگان ایرانى معاصر([۱]) محمّد‌بن عبدالوهاب و برخى از نویسندگان عثمانى، وى را حنفى مذهب دانسته‏اند ولى با توجه به نحوه تعلیمات او و موافق بودن آنها با مذهب حنبلى و اینکه پدرش و برادرش از علماى حنبلى بودند و پیروانش همواره خود را حنبلى […]

انعکاس عقاید محمدبن‏عبدالوهاب در میان علماى اسلامی عقاید محمدبن عبدالوهاب را که با ترفندهای خاص او از مرزهاى نجد فراتر رفته بود، پیگیرى مى‏کنیم. گفتیم اگرچه مسلک وهابیت در قرن دوازدهم توسط محمد‌بن عبدالوهاب پدیدار و منتشر گردید، ولى ریشه‏هاى اصلى آن به قرن چهارم به زمان بربهارى و ابن‌بطه و قرن هفتم و هشتم […]

ریشه های عقائد وهابیت مؤسس و بنیانگذار مسلک وهابیت «محمد بن عبدالوهاب» از علماى «نجد» بود که در قرن دوازدهم هجرى مى‏زیست. ولى باید بدانیم که وى بدعت‌گذار و به وجود آورنده عقائد وهابیان نبود بلکه قرنها قبل از او این عقائد یا قسمتى از آنها توسط بعضى از علماى حنبلى اظهار شده ولى به […]

بنیانگذار عقائد وهابیت محمدبن عبدالوهاب بنیانگذار آئین وهابى (۱۱۱۵ ـ ۱۲۰۷) بنیانگذار مسلک وهابیت محمد‌بن عبدالوهاب تمیمى نجدى است که نسبش به «وهیب تمیمى» مى‏رسد. و این نسبت از نام پدرش «عبدالوهاب» گرفته شده است. وهابیان این نسبت را قبول ندارند و از اطلاق آن به فرقه ضاله خود ناراضى هستند و مى‏گویند: نام وهابى […]