اخلاق یهودى
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

آنچه در پى مى‏آید(۱) ، ترجمه مقاله‏اى است از کتاب A Companion To Ethic که در یکى از فصل‏هاى کتاب، زیر عنوان سنت‏هاى بزرگ اخلاقى درج شده است . نویسندگان این فصل به بررسى نظام‏هاى زنده اخلاقى (هندو، بودایى، چینى، یهودى، مسیحى و اسلام) پرداخته‏اند که هر یک راهنماى بخش عظیمى از مردم جهان است […]

اخلاق یهودى
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اشاره: [۱] آنچه در پى مى آید، ترجمه مقاله اى است از کتاب A Companion To Ethicکه در یکى از فصل هاى کتاب، زیر عنوان سنت هاى بزرگ اخلاقى درج شده است. نویسندگان این فصل به بررسى نظام هاى زنده اخلاقى (هندو، بودایى، چینى، یهودى، مسیحى و اسلام) پرداخته اند که هر یک راهنماى بخش […]

اخلاق در آیین یهود (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه طرح موضوع اخلاق یهودی، مسائل و مشکلاتی را به دنبال می آورد. برخی از این مسائل، جزو جدایی ناپذیر ولازمه ی ذاتی هر نوع مکتب اخلاقی است و برخی دیگر منحصر به اخلاق یهودی است. موضوع رفتار انسان ها (به ویژه موضوعات اخلاقی) در این دین اهمیتی اساسی دارد، اما به دلیل وجود شکل […]

اخلاق در آیین یهود (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

کمال اخلاقی درکتاب مقدس بر خلاف نظام اخلاقی فلسفه ی یونان که به دنبال تعریف فضایل متفاوت است (چه کسی شجاع، سخی، عادل و …است)، کتاب مقدس از هر کس می خواهد کار خوب انجام دهد؛ نسبت به دوستش با فضیلت رفتار کند و دغدغه ی این کتاب، تعریف های مختصر نیست. این نگرش تقریباً […]

اخلاق در آیین یهود (۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ج.اخلاق قرون وسطایی نخستین آثار نظام مند اخلاق یهودی در قرون وسطا تحت تأثیر تفکر فلسفی یونان شکل گرفت که از طریق ترجمه ی عربی و توسط مسلمانان به اندیشه ی یهودی رسیده بود.در واقع، یهودیان دیدگاه های اخلاقی خویش را دوباره به صورت نظام مند عقلانی و حتی علمی به وجود آوردند.(۱)ادبیات قرون وسطا […]

اخلاق در آیین یهود (۴)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

برخی از آموزه های اخلاقی آیین یهود محبت به همنوع از شعارهای بنیادین یهودیت این است که «عشق به خداوند بدون عشق به همنوع کامل نیست». این مطلب در آموزه های تورات، در بحث دادن عشریه ی درآمد به فقیران و لزوم اختصاص دادن گوشه ای از مزرعه برای برداشت محصول توسط فقیران به وضوح […]