سیمای روشن تاریکی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  یهودیان و اهانت به پیامبران الهی مقدمهبا بررسی اخبار روزانه، اقدام های سازمان یافته و هماهنگ دشمنان اسلام برای مبارزه با مسلمانان و نابودی نام و آوازه اسلام را مشاهده می کنیم. برای هر مسلمان متفکر و جویای حقیقت که در پی بصیرت است و می کوشد با کسب علم و آگاهی زمانه، خود […]