صفحه بایگانی دسته

بررسی

بررسی

یهود در صدر اسلام

یهود در صدر اسلام امروز در دنیای اسلام مکلفیم دشمن شناسی و تکلیف شناسی را در حد اعلا برای جهان اسلام و مردم ایران…

وحى و نبوت یهودى

بیایید ساختار آیاتى را که در آنها به گونه اى سخن از وحى و نبوت رفته است ببینیم. در معنایى عام، تمامى کلمات به کار…