شناخت تورات
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

توراه، توریه . این واژه عبری و به معنی شریعت و وصیت است. نامی که یهودان به قانون موسی (علیه السلام)دهند و گاه از آن به «عهد عتیق» تعبیر نمایند.کتاب آسمانی این پیغمبر که به صورت الواح بر او نازل گردید . قرآن کریم مکرراً و به عناوین: توراه، الکتاب و الواح از آن تجلیل […]

تورات چیست؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

این لفظ تعریب «توره یا تورا» ی عبری است که یهودیان استثنا آن را ناموس یا شریعت می‏دانند ولی معنای درست و دقیق آن آموزش یا ارشاد است (فرهنگ و واژه نمای مصور کتاب مقدس:«~ I llustrated Dictionary and Concordance of the Bible,P.1001) ~»و نیز از بصریان و کوفیان اقوالی نقل شده است که نشان […]

مسلمانان از آغاز در پی آن بودند که رابطه ی خود را با کتاب مقدس تنظیم کنند. از سویی، گزارش های مشابه از انبیای مشترک و تصریح قرآن مجید به تصدیق «آنچه پیش ازآن نازل شده است»(بقره:۴) و ازسوی دیگر همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب کنجکاوی مسلمانان را برمی انگیخت. در عین حال، مسلمانان […]

ابراهیم در مصر هنگامی که در سفر پیدایش پیش می رویم، به خصوص با رسیدن به داستان های سه دنیای بنی اسرائیل (ابراهیم، اسحاق و یعقوب) دغدغه مفسران یهودی برای تأویل رفتارهای انبیا افزایش می یابد. در سفر پیدایش (۱۲: ۱۱-۱۳) می خوانیم که ابرام در نزدیکی مصر «به زن خود سارای گفت: اینک می […]

فصل سوم نظریه های غیر لفظی در باب الهام بسیاری از کسانی که وجود اشکال در کتاب مقدس را پذیرفته بودند، مشاهده می کردند که برخی از مطالب آن، از چنان عمق و معنویتی برخوردارند که نمی توان آنها را محصول اندیشه صرف بشری دانست؛ از این رو، تلاش کردند تا راهی برای حل تضاد […]

شاؤل شاؤل پادشاه بنی اسرائیل پس از پیروزی های پیاپی داوود به شدت بر وی رشک می برد و حتی برای کشتن او نقشه های فراوانی می کشید که داوود با زیرکی از همه آنها نجات یافت. گناهان و خطاهای شاؤل نه تنها نیازی به تطهیر ندارند، بلکه می توانند علل برکناری وی از سلطنت […]

تولد تورات
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ششم رمضان، سالروز نزول وحی به موسی (ع) است؛ نزول تورات مقدس که پیام پروردگار برای یهودیان بود. پیروان موسی (ع) از زبان شیوا و رسای موسی (ع) پیام پروردگارشان را می شنیدند. آن ها باور داشتند که این کلمه ها از جنس کلمه های ساده ی روزمره ی خودشان نیست. جنس این کلمه ها […]

ایران بزرگترین و خطرناک ترین دشمن اسرائیل محسوب می شود. دشمنی ایران پس از انقلاب اسلامی به رهبری (امام) خمینی، به صورت یک دشمنی ایدئولوژیک و دشمنی واقعی درآمده و خطر افکار تندرو مذهبی در ایران از هر خطری برای اسرائیل بیشتر است. (۱) قوم یهود و آیین یهودیّتدر این مقاله سعی کرده ایم با […]

تورات در گذر زمان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهتورات واژه ای عبری است که از «توره» به معنای هدایت و ارشاد و یا قانون و شریعت گرفته شده است.(سوسه، ۱۴۸).به عبارت دیگر از آنجا که داستان ها و حکایت های این کتاب در سامان دهی مقررات مربوط به زندگی دینی و اجتماعی یهودیان نقش اساسی ایفا کرده است، آن را تورات و یا […]