یهودیت رسانه ای
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نفوذ یهود بر رسانه های انگلستانامروزه سازندگان فیلم، افرادی هستند که قدرتمندترین رسانه ها را در جهان کنترل می کنند و به همین دلیل است که ایده آل ها می توانند ترسیم کنند، زبان را تغییر دهند یا حکومت را واژگون کنند. (جان باکر ۱۹۹۵۹)طبق نظریه دموکراسی، «مردم» حکومت می کنند سیاستمداران را با رای […]

۱- عبرانیانیهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامی هستند. زبان ، ادبیات ، فرهنگ ، آداب ، رسوم و اعتقادات این اقوام چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده اند اصل آنها به یک جا می رسد و برای بررسی و تحقیق در زمینه فرهنگ سایر اقوام سامی انداخت . مثلا […]

۱۳- عقاید و احکام مذهبیعلام دینی ، پزشک و فیلسوف یهودی ، موسی بن میمون (۱۱۳۵ – ۱۲۰۴ م .) به آیین یهود لباسی نو پوشاند و سیزده اصل برای آن ترتیب داد، به این شرح :۱٫ وجود خدا؛۲٫ یگانگی او؛۳٫ مجرد بودن او؛۴٫ نداشتن زمان ؛۵٫ حکمت او در امور؛۶٫ عدالت ؛۷٫ قابل تقرب […]

الف) قوم برگزیده عهد قدیم در کتاب تورات، که در سنت یهودى به شخص حضرت موسى منسوب است، فقراتى آمده است که جایگاه ویژه قوم اسرائیل را نشان مى دهد. از این کتاب برمى آید که برنامه خدا این بوده که از نسل ابراهیم قومى به وجود آورد و به آن قوم جایگاهى ویژه دهد. […]

بنا به آنچه گذشت، عهد قدیم قوم اسرائیل را قوم برگزیده خدا مى داند و از سوى دیگر، در تاریخ یهودیت گاهى از برگزیدگى قوم، برترى قوم اسرائیل نسبت به سایر اقوام برداشت شده است و حتى در کشور اسرائیل قوانینى وضع و اجرا شده که حاکى از تبعیض نژادى است. اما همان طور که […]

مقدمه تاریخ قوم یهود از تحریف، جعل، تغییر مفاهیم و محتوای ادیان و رخدادهای تاریخی است. قدمت اینگونه تحریفات به پیش از پیامبری حضرت موسی(ع) می رسد. آن حضرت در زمان پیامبری خویش، همواره با لجاجت و عنادورزی این قوم روبرو بود. در کتاب تورات نشانه های بسیاری از لجاجت، تحریفگری، دنیاگرایی و عناد این […]

نقش وسایل ارتباط جمعی به عنوان عوامل تحریف شهید مطهری بیان داشته که در هر مملکتی اگر گروهی بتواند، آن شاهرگها ـ یعنی وسایل ارتباط جمعی مثل مطبوعات ـ را تصاحب کند، می تواند شاهرگهای اقتصادی را نیز به دست گیرد. او در مورد یهودیان بیان نموده که الان خبرگزاریهای بزرگ دنیا و شبکه های […]

همبستگی در مواجهه با دشمن به نظر شهید مطهری از دیگر آسیب هایی که بر پیکر جوامع اسلام وارد شد، عدم همبستگی و وحدت میان جوامع مسلمان بود؛ یعنی همان چیزی که باعث شد نه تنها مسلمانها جایگاه واقعی خود را در عرصه جهانی از دست بدهند، بلکه به مشکلات متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و […]