یهودیان از لحاظ تعداد جمعیت به کثرت و اهمیت مسیحیان نمی رسیدند، ولی هنوز در سال ۷۴۴ ( برابر با ۱۲۶ هجری ) می توانستند همراه با آنان خطری برای سیادت مسلمانان به حساب آیند ( ۱ )؛ در هر حال امروز اطلاع ما از جزئیات زندگی ایشان کمتر از جزئیات زندگی مسیحیان است. اگر […]