خدا در صحاح اهل تسنن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

«صحاح ستّه» (صحیح‏هاى ششگانه) شش کتاب روائى اهل سنّت است که عموم علماى اهل سنّت عموم روایات آنها را صحیح مى‏دانند مخصوصا دو کتاب أوّل ـ که نامشان مى‏آید و به صحیحین مشهورند ـ که آنها را مثل قرآن صحیح مى‏دانند. ما منکر صحیح بودن بعض از روایات آنها نیستیم امّا اینکه همه آنها صحیح […]