پیش گفتارقال النبى (صلّی الله علیه و آله و سلّم) :«لقد کثرت علىّ الکذابه فمن کذب علىّ فلیتبوّأ مقعده من النار».1این حدیث را کتابهاى معتبر شیعه و سنّى نقل کرده اند؛ بلکه گفته شده که بیش از ۶۲ نفر از صحابه آن را نقل کرده اند.یکى از بلاهایى که دامنگیر حدیث گردید، مسئله جعل و […]

۵ـ ابو عبداللّه باهلى ( معروف به غلام خلیل )اتهام: او به وضع حدیث شهرت داشته است.دلیل: او از بزرگان زهاد بوده؛ ولى احادیثى را جعل مى کرده است و حتى به او اعتراض شد که این احادیث را از کجا و چرا نقل مى کنى؟ گفت: براى نرم کردن قلوب عامّه مردم جعل کردم.۱۴ […]

۱۵ـ عبداللّه بن سبأ ( مشهور به ابن السوداء )اتهام: یک صحابه ساختگى بوده است که «سیف بن عمر» او را خلق کرده تا در تاریخ مذهب شیعه داخل کند و شیعیان را متهم کند که عقاید آنها ریشه گرفته از تفکّرات یک نفر یهودى است.شرح حال: در مورد او دو دیدگاه وجود دارد:الف ـ […]