بندر بن محمد بن رشيد همزاني در سال 418 هجري کتابي با عنوان المنهج التاريخي لمؤرخي مکة المکرمة في القرن الحادي عشر الهجري نوشت و ضمن آن به بررسي مکتب تاريخنگاري شهر مکه در قرن يازدهم پرداخت. اين کتاب توسط کتابخانه ملک فهد در رياض ضمن 597 صفحه انتشار يافت. مؤلف در کتاب ياد […]

مقدمه تاریخ به دلیل اهمیت و ارزشش در اسلام، مورد توجه خاص مسلمانان قرار گرفته است. بی شک، شیعیان و رهبران گرانقدر شیعه نیز از ارزش و اهمیت آن غافل نبوده‌اند و حتی با انگیزه‌هایی قوی، تاریخ را مورد توجه خود قرار داده‌اند که به اختصار، به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 1. بخش قابل […]