نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه چکیده شیعه از زمان پیدایش تاکنون، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. در برخی موقعیت‌های تاریخی با فرصت پیش‌آمده، اقدام به تشکیل حکومت کرده و گاه با پویش فرهنگی اندیشمندان شیعی در تمدن اسلامی ادامه حیات داده است. در تاریخ معاصر نیز، با قیام […]

دکتر مايکل برانت يکي از معاونان سازمان سيا در کتابي با عنوان «نقشه اي براي جدايي مکاتب الهي» از طرح توطئه بزرگ استکبار جهاني عليه تشيع پرده برداشت و نوشت: در يک گردهمايي که با حضور مقامات سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا و سيا و نماينده اي از سرويس اطلاعاتي انگليس برگزار شد، همگي به اين […]

دکتر مايکل برانت يکي از معاونان سازمان سيا در کتابي با عنوان «نقشه اي براي جدايي مکاتب الهي» از طرح توطئه بزرگ استکبار جهاني عليه تشيع پرده برداشت و نوشت: در يک گردهمايي که با حضور مقامات سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا و سيا و نماينده اي از سرويس اطلاعاتي انگليس برگزار شد، همگي به اين […]

دکتر برانت يکي از معاونان سازمان جاسوسي سيا در کتاب خود «نقشه اي براي جدايي مکاتب الهي» مي گويد:پس از نظر سنجي ها و جمع آوري اطلاعات از سراسر جهان به نتايج مهمي دست يافتيم، متوجه شديم که قدرت مذهب شيعه در دست مراجع و روحانيت مي باشد آنها در هر زمان از اين مذهب، […]

دکتر برانت يکي از معاونان سازمان جاسوسي سيا در کتاب خود «نقشه اي براي جدايي مکاتب الهي» مي گويد:پس از نظر سنجي ها و جمع آوري اطلاعات از سراسر جهان به نتايج مهمي دست يافتيم، متوجه شديم که قدرت مذهب شيعه در دست مراجع و روحانيت مي باشد آنها در هر زمان از اين مذهب، […]

  دکتر برانت يکي از معاونان سازمان جاسوسي سيا در کتاب خود «نقشه اي براي جدايي مکاتب الهي »مي گويد:براي نابود کردن شيعه،برنامه ريزي هاي گسترده اي در سياست هاي بلند مدت خود طرح کرديم:از جمله:1-حمايت از افرادي که با مذهب شيعه اختلاف نظر دارند و القاي کافر بودن شيعيان،به گونه اي که در زمان […]

  دکتر برانت يکي از معاونان سازمان جاسوسي سيا در کتاب خود «نقشه اي براي جدايي مکاتب الهي »مي گويد:براي نابود کردن شيعه،برنامه ريزي هاي گسترده اي در سياست هاي بلند مدت خود طرح کرديم:از جمله:1-حمايت از افرادي که با مذهب شيعه اختلاف نظر دارند و القاي کافر بودن شيعيان،به گونه اي که در زمان […]

  اشاره: در شماره پیش، ضمن ارائه تقسیم بندى از رنسانس در سه گونه آن، پرسش از امکان یا ضرورت توسعه مطرح و نتایج چندى از توجه به ماهیت آن برشمرده شد. ادامه مطلب را در این شماره مى خوانید. انقلاب اسلامى و قابلیت هاى گذار از توسعه غربى در طول تاریخ، در هر زمان […]

  اشاره: در شماره پیش، ضمن ارائه تقسیم بندى از رنسانس در سه گونه آن، پرسش از امکان یا ضرورت توسعه مطرح و نتایج چندى از توجه به ماهیت آن برشمرده شد. ادامه مطلب را در این شماره مى خوانید. انقلاب اسلامى و قابلیت هاى گذار از توسعه غربى در طول تاریخ، در هر زمان […]

  معمولاً وقتى نام رنسانس به میان مى آید، ذهن ها متبادر به قرن هاى چهارده و پانزده میلادى، یعنى رنسانس اروپایى مى شود، این در حالى است که مى توان به دو نوع رنسانس دیگر نیز در کنار رنسانس اروپایى اشاره کرد: یکى رنسانس اسلام سنّى و دیگرى رنسانس اسلام شیعى. 1. رنسانس مسیحى […]