مقدمه حضور فراگیر دین‌ و تلاش انبیا برای اصلاح مردم سبب شده است بسیاری‌ از دین‌شناسان‌ و دین‌باوران‌ بر فطری‌ بودن‌ آن‌ تأکید و اذعان‌ کنند که‌ نهاد بشر با دین‌ سرشته‌ است. تاریخ‌ بشر گواه‌ این‌ مدعاست‌ که‌ با زایل‌ شدن‌ صورتی‌ از اعتقاد دینی‌ در میان‌ مردم، صورت‌ دیگری‌ پدید آمده‌ و جای‌ […]

دوران غیبت صغری با ویژگی‌هایی از ادوار پیشین و پسین خود، باز شناخته می‌شود. از جمله مهم‌ترین وجوه تمایز این دوران با دوره‌های پیشین ـ یعنی عصر حضور ائمه علیهم‌السلام در رأس جامعهٔ شیعه ـ محروم ماندن شیعیان از فیض حضور آشکار امام علیه‌السلام در متن جامعه است. تا سال 260 ه. ق. شیعیان، به […]

  1. شيعه در عصر«غيبت كبرى» فساد و بيدادگرى بنى عباس و نهضت هاى پى در پى علويان،‌ اركان حكومت عباسيان راسست نموده و زمينه را براى ظهور دولت هاى انقلابى و شيعى آماده كرد و براى شيعه آزادى تبليغ مذهب را به همراه داشت. در قرن چهارم، شيعيان بسيارى در سراسر دنياى اسلام زندگى […]