هرمنوتیک و جایگاه آن در مباحث روش‏ شناسى جریان هرمنوتیک در مباحث روش‏شناسى از شیوع و اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. از این رو در این کتاب این شیوه به کار گرفته شد؛ اما پیش از کاربرد این روش لازم است به معرفى هرمنوتیک و نحله‏هاى مختلف آن اشاره شود و در پایان شیوه‏اى که از […]

سیر تحول احکام حکومتى در عصر غیبت ـ امر به معروف و نهى از منکر در این فصل قصد داریم به بررسى چگونگى اجراى احکام حکومتى در عصر غیبت از دیدگاه علماى امامیه بپردازیم. اگر چه فقها در این دوره به طور مستقل به سیاست و حکومت و مسائل آن نپرداخته‏اند، در خلال تفاسیرى که […]

ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۳ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۲ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۱ «تقیه» «غیبت» و «انتظار» از واژه‏هاى مهم و محورى ادبیات دینى دوران غیبت است که با […]

ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۲ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۱ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۳ «امامت»، «غیبت»، «انتظار» شکل ‏گیرى نظریه امامت منابع فقهى و کلامى اسلامى، منصب امامت را به […]

ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۱ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۲ ایدئولوژی ‏هاى رایج عصر غیبت و رابطه‏ ى آن با رفتار سیاسى علما۳ جریانهاى فقهى شیعه در این قسمت برآنیم با معرفى جریانهاى فقهى شیعه که بخش مهمى از […]

تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها و نیابت عام و نهاد وکالت خاص تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها وقوع غیبت کبراى امام دوازدهم و در پس آن انحلال سریع سازمان وکالت امامیه پس از رحلت سمرى، سفیر چهارم آن حضرت در سال (۳۲۹هـ.ق) خلئى جدى در رهبرى امامیه به وجود آورد. از […]

زمینه‏ هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى شیعیان (از غیبت کبرا تا حمله مغول) الف ـ زمینه‏ هاى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى شیعیان در دوره غزنویان از آن زمان که خلافت به بنى امیه رسید، تحریف مبانى عقیدتى مسلمانان به ویژه شیعیان که پیوسته وامدار اهل بیت پیامبر بودند، محور کار آنان قرار گرفت. با رشد […]

زمینه‏ هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى بغداد (از غیبت کبرا تا حمله مغول) بغداد از آغاز تأسیس (۱۴۶هـ..ق) به عنوان مرکز ثقل جهان اسلام و بزرگترین پایگاه علمى شناخته میشد. بزرگترین فقها و علماى مذاهب اسلامی همچون ابوحنیفه، شافعى، احمدبن حنبل، داوود ظاهرى، نویسندگان «صحاح سته» تمام یا بخشى از عمر خویش را در بغداد […]

مقدمه حضور فراگیر دین‌ و تلاش انبیا برای اصلاح مردم سبب شده است بسیاری‌ از دین‌شناسان‌ و دین‌باوران‌ بر فطری‌ بودن‌ آن‌ تأکید و اذعان‌ کنند که‌ نهاد بشر با دین‌ سرشته‌ است. تاریخ‌ بشر گواه‌ این‌ مدعاست‌ که‌ با زایل‌ شدن‌ صورتی‌ از اعتقاد دینی‌ در میان‌ مردم، صورت‌ دیگری‌ پدید آمده‌ و جای‌ […]

دوران غیبت صغری با ویژگی‌هایی از ادوار پیشین و پسین خود، باز شناخته می‌شود. از جمله مهم‌ترین وجوه تمایز این دوران با دوره‌های پیشین ـ یعنی عصر حضور ائمه علیهم‌السلام در رأس جامعهٔ شیعه ـ محروم ماندن شیعیان از فیض حضور آشکار امام علیه‌السلام در متن جامعه است. تا سال 260 ه. ق. شیعیان، به […]