موقعيت جغرافيايي: کشور افغانستان در بخش جنوب غربي آسيا و با وسعتي معادل 647/497 کيلومتر مربع است که در شمال، با سه کشور آسياي ميانه (تاجيکستان، ازبکستان و ترکمستان) مرزي به طول 2/384 کيلومتر و در منتهي اليه شمال شرقي، از طريق تنگه ي «واخان» با ايالت «سين کيانگ» کشور چين مرزي به طول 40کيلومتر، […]