قرمطیان بحرین
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهاختلافات شیعیان در مساله‌ی جانشینی پیامبر و اصل امامت باعث گردید تا فرقه های شیعی بسیاری به وجود آیند. پس از رحلت امام جعفر صادق در اواسط قرن دوم هجری، بر سر جانشینی وی میان پیروان او اختلاف به وجود آمد. در نتیجه‌ی این اختلافات، فرق گوناگونی پدیدار گشتند که از جمله‌ی آنان اسماعیلیان بودند. […]

    ساعت /5 روز يکشنبه 21 اسفند 1384 با هواپيمايي بحرين که نامش طيران الخليج است، عازم بحرين شدم. براي من ديدن بحرين، يکي از مراکز اصلي تشيع در خليج فارس، با آن تصورات تاريخي پيشين که از کتابهاي سيره و تاريخ مي شناختم، مي توانست بسيار جذاب و جالب باشد. سالها بود که […]

شیعیان بحرین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

بیش تر جمعیت بحرین شیعه هستند. این میزان، در اطلس جهانی 75 درصد کل جمعیت برآورده شده است و آن گونه که در تاریخی آمده، آن ها در گذشته گرایش اسماعیلیه داشته و در طی هفت قرن گذشته، به سمت شیعه امامی متمایل شده اند. البته در کتابهای مختلف، درصد شیعیان از 50 تا 75درصد […]

مقدمه امروزه بحرين يكى از مراكز مهم تشيع در دنيا به شمار مى آيد و بعد از ايران و عراق مى توان آن را به لحاظ سابقه تاريخى سومين مركز تشيع معرفى كرد. ارتباط و علاقه ساكنان اين جزيره با مذهب تشيع به حدى محكم و وثيق است كه در نزد اهالى شبه جزيره و […]

زيد بن صوحان ربعى عبدى وى در طبقه اول از اصحاب رسول خدا، از ربيعة بن نزار بن مَعَد بن عدنان و كنيه اش ابوعايشه است. زيد برادر صعصعه و سيحان است. ربعى منسوب به ربيعه و عبدى منسوب به عبدالقيس است. قوم ربيعه و عبدالقيس از مخلص ترين شيعيان على(علیه السّلام) بودند. زيد در […]