در هیجدهم همان سال (352) شیعیان بغداد به فرمان معزالدوله مراسم یادبود غدیر خم را – که به اعتقاد شیعه روز اعلام جانشینی علی‌علیه السلام از سوی پیغمبر است (1) – جشن گرفتند چادرها برافراشتند و پارچه‌ها آویختند و با زینت‌بیرون آمدند و شب در مجلس شرطه (پلیس) جشن آتش‌افروزی برپا کرده طبل و شیپور […]

  عمومی‌ترین ویژگی‌هایی که اسلام به آن آراسته است، واقع گرایی به معنای مثبت آن است؛ یعنی به رسمیت‌شناختن واقعیت‌های وجودی انسان و برنامه‌ریزی برای تکامل او تا سرحد امکان. واقع گرایی اسلامی   از عمومی‌ترین ویژگی‌هایی که اسلام به آن آراسته است، واقع گرایی به معنای مثبت آن است؛ یعنی به رسمیت‌شناختن واقعیت‌های وجودی […]

  عمومی‌ترین ویژگی‌هایی که اسلام به آن آراسته است، واقع گرایی به معنای مثبت آن است؛ یعنی به رسمیت‌شناختن واقعیت‌های وجودی انسان و برنامه‌ریزی برای تکامل او تا سرحد امکان. واقع گرایی اسلامی   از عمومی‌ترین ویژگی‌هایی که اسلام به آن آراسته است، واقع گرایی به معنای مثبت آن است؛ یعنی به رسمیت‌شناختن واقعیت‌های وجودی […]

مقاله حاضر, حضور تشيع اماميه را در جامعه اسلامى ـ به خصوص ايران ـ سده چهارم هجرى به بحث مى گيرد. اين جستار به ويژه به پيوند مذهب اماميه با آل بويه و علت دگرسانى آل بويه از مذهب زيدى به مذهب امامى و ارتباط آن با قدرت هاى شيعه آن روزگار (فاطميان , قرمطيان […]

يکي از بحثهاي مهم درباره ي تشيع آل بويه ، نوع گرايش شيعي آنان است . گرچه اثبات تشيع آل بويه براي اين مجموعه کفايت مي کند ؛ اما مشخص شدن نوع تشيع آنان که زيدي مذهب يا امامي مذهب بوده اند ، از اهميت خاصي برخوردار است . چنانکه دربحث پيشين بيان شد ، […]

دولت آل بويه وتشيع
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

از اوائل قرن سوم به بعد، بخشهاي مختلف ايران به دست سلسله ها ايراني، اما زير نظر خلفاي بغداد اداره مي شد. طاهريان و به دنبال آنها صفاري ها و سپس ساماني ها، بخشهاي شرقي ايران را که عمدتا از مرکز خلافت به دور بود در اختيار داشتند. اين سلسله ها که قدرتي مستقل از […]

پيامدهاي مکتب اشاعرهپيدايي و پذيرش يک انديشه و فکر، برخاسته از يک نياز است که گاه افق آينده در اين رويکرد تأثيرگذار است و براي رسيدن به مطلوبي فراتر از وضع موجود، تلاش مي شود؛ و گاه برخاسته از بحران و تلاشي به منظور رهايي از پيامدهاي تخريب کننده است؛ به تعبيري ديگر زماني براي […]

خروج و قيامدر زمينه ي خروج عليه حاکم مسلمان جائر، بين اين دو فرقه اختلاف اساسي وجود دارد که برگرفته از باورهاي اعتقادي دو گروه است. نمونه ي آشکار براي حاکم جائر و غير مشروع، يزيدبن معاويه است که اماميه او را امام نمي دانسته و برخورد و قيام عليه او را درست مي پنداشتند. […]

مقدمهمطالعات فرقه شناختي از منظر تاريخي مي تواند بسياري از گره هاي کور و ناپيداي حوادث تاريخي را آشکار نمايد؛ به ويژه آنکه عمده حوادث و رويدادها، برخاسته از مسائل مرتبط با فرقه ها و انديشه هاي فکري، سياسي و مذهبي آنان است؛ از اين رو شناخت هرچه بهتر و دقيق تر زواياي پنهان تاريخ […]

6ــ پيامدهاي تقابل گفته شد که تفاوت ديدگاه ميان اماميه و حنابله و نوع رفتار و رابطه ي عالمان و عوام آنان، سبب پديد آمدن مسائلي شد که در نتيجه ي آن، تقابل مذهبي حنابله و اماميه را شکل بخشيد. هر رفتاري نتيجه اي دارد و نتيجه ي اين رفتارها، زمينه سازي براي ايجاد تقابل […]