تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی چکیده اجازه، به عنوان یکی از طرق تحمل حدیث و حفظ احادیث از تحریف، به مرور در جهت تضمین درستی آثار علمی، به دیگر علوم نیز سرایت کرد و از ضروریات نظام آموزش اسلامی قرار گرفت و کارکردهای مختلفی یافت. اما پرسش این است که در […]

(نمونه های تاریخی)مهدویت یکی از باورهای رسمی مسلمانان است که هر چند، هر کدام در چگونگی آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در اصل آن متفق هستند. این باوری است که ریشه در ادیان الهی دارد و امیدی است که نور ایمان و اعتماد را در قلوب مؤمنان استوار می سازد. مهدویت راه فراروی […]

اماکن مقدس شیعیان در عراق عرب، همواره در طول تاریخ، مورد علاقه و توجه مسلمانان، به ویژه شیعیان بوده است؛ به این سبب، اکثر دولت مردان و سران حکومتی با توجه خاص شان به این اماکن، آبادانی و تکریم جایگاه و قبور ائمه(ع) را در برنامه سیاسی و مذهبی خویش قرار می دادند.پس از تشکیل […]

  پس از سقوط خلافت عباسي به دلائل متعددي جنبش شيعي در جهان اسلام اوج گرفت. اين اوج گيري در شکلهاي مختلفي خود را نشان داد. اختلاط تشيع و تصوف يکي از مهمترين جلوه هاي اوج گيري تشيع در تمامي بلاد اسلامي بود. افزون بر آن، جنبشي گسترده از تشيع غالي از شمال سوريه تا […]

  شاه عباس و اوج روابط سياسي قطب شاهيان و صفويان اوج روابط سياسي بين قطب شاهيان و صفويان و تبادل سفرا بين اين دو حكومت، مربوط به دوره اقتدار و ثبات حكومت صفويان، يعني دوره حكومت شاه عباس صفوي (995 – 1038ق) است. اسدبيك كر كيراق تبريزي، اولين سفيري است كه از طرف شاه […]

  شاه عباس و اوج روابط سياسي قطب شاهيان و صفويان اوج روابط سياسي بين قطب شاهيان و صفويان و تبادل سفرا بين اين دو حكومت، مربوط به دوره اقتدار و ثبات حكومت صفويان، يعني دوره حكومت شاه عباس صفوي (995 – 1038ق) است. اسدبيك كر كيراق تبريزي، اولين سفيري است كه از طرف شاه […]

  مقدمه حكومت صفويان و قطب شاهيان در نيمه اول قرن دهم هجري، يكي در ايران و ديگري در دكن در جنوب هند تأسيس شد. حكام اين دو سلسله پس از تأسيس حكومت خود، مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي خود اعلام كردند كه در اين امر صفويان بر قطب شاهيان مقدم بودند. آنچه […]

  مقدمه حكومت صفويان و قطب شاهيان در نيمه اول قرن دهم هجري، يكي در ايران و ديگري در دكن در جنوب هند تأسيس شد. حكام اين دو سلسله پس از تأسيس حكومت خود، مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي خود اعلام كردند كه در اين امر صفويان بر قطب شاهيان مقدم بودند. آنچه […]

حجاج شيعي در دوره صفوي
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

  درآمـد  مشكلات ناشي از اختلافات ميان سنيان و شيعيان در تاريخ هزار و چهارصد ساله اسلامي كم نبوده است. يكي از مواقع بروز اين مشكلات، ايام حج و در حرمين شريفين بوده; جايي كه بيشتر، سنيان بر آن حاكم بوده و مواقعي نيز شيعيان نفوذ و حتي حكومتي داشته اند. تصادم شيعه وسني در […]

سندي در باره مسجد جمکران در دوره صفوي (فيض کاشاني در جمکران)  در باره مسجد جمکران مطالب زيادي در اين سوي و آن سوي گفته شده است. بناي نقل آن مطالب و ارزيابي آنها در اينجا نيست. آنچه در اينجا ارائه کرده ايم يادداشتي است از علم الهدي پسر مرحوم فيض کاشاني ( متوفاي 1091) […]