انقراض سلسله بنی‌عباس سرانجام بنی عباس سال هجرت ششصد و پنجاه و شش   روز یک شنبه، چهارم از صفر شد خلیفه جانب عقبی روان   دولت عباسیان آمد بسر([۱]) هلاکو خان پسر تولی خان بن چنگیز مغول از صحرای چین و ممالک شرق، در سال ۶۵۴ هجری به کشورهای غرب حمله و هجوم آورد […]

وضعیت شیعیان در زمان آخرین خلفای عباسی خلافت ابو عبد الله محمد المقتفی لامرلله روزی که راشد از خلافت خلع شد، عمویش ابو عبد الله محمد بر سریر خلافت مستقل شد و چون راشد از بغداد بیرون رفت، مرکز خلافت را خالی گذاشت و آن مملکت در تحت تصرف سلطان مسعود درآمد. به دستور سلطان […]

مروری بر وضعیت خلفای عباسی بعد از شهادت امام عسکری تا دوران المقتفی لأمرالله برخورد المعتضد بالله با علویان معتضد مانند «الواثق» به آل علی ابراز علاقه و محبت می‌کرد. ابن شهر آشوب در «مناقب» از حضرت امیر در بیان احوالات خلفای عباسی نقل می‌کند که: در خطبه‌ای که احوالات خلفای بنی عباس را بیان می‌فرماید، فرمود: […]

چگونگی برخورد خلفای معاصر امام حسن عسکری با آن حضرت و شیعیان زندگانی امام حسن عسکری از آنجا که پیشوای یازدهم به دستور خلیفه عباسی در «سامرا» در محله عسکر سکونت (اجباری) داشتند به همین جهت عسکری نامیده می‌شوند.([۱]) امام حسن عسکری در مدت کوتاه امامت خویش (۶ سال) با سه نفر از خلفای عباسی که […]

چگونگی برخورد خلفای معاصر امام هادی با آن حضرت و شیعیان خلفای معاصر امام هادی امام هادی در مدت امامت خود با چند تن از خلفای عباسی معاصر بودند که به ترتیب زمان عبارتند از: معتصم برادر مأمون (۲۱۷ ـ ۲۲۷) ۲٫ واثق، پسر معتصم (۲۲۷ ـ ۲۳۲) ۳٫ متوکل، برادر واثق (۲۳۲ ـ ۲۴۸) ۴٫‍ […]

توطئه های مامون و معتصم علیه امام رضا، امام جواد و شیعیان امین و فرصتی مناسب برای امام رضا وقتی هارون الرشید درگذشت، یازده پسر و سیزده دختر به جای گذاشت([۱]) و این بیست و چهار تن فرزند، حاصل ازدواج با قریب به بیست تن زن عقدی و یا کنیز بود. آنچه از ثروت وی […]

وضعیت شیعیان در دوران مهدی،هادی و هارون الرشید برخورد مهدی با علویان دوران خلافت منصور که سایه شوم آن در سراسر کشور اسلامی سنگینی می‌کرد، با مرگ وی با پایان رسید و مردم پس از ۲۲ سال تحمل رنج و فشار نفس راحتی کشیدند. پس از وی فرزندش، محمد، معروف به «مهدی» روی کار آمد. […]

وضعیت شیعیان در دوران سفاح و منصور دوانیقی سفّاح و منصور، خلفای معاصر امام صادق از پوشش نفاق بیشترین استفاده را بردند. آنان به این نتیجه رسیدند که تنها راه پیروزی بر امویان و دستیابی به قدرت، پیوند دادن دعوت خود به اهل بیت است. هدف آنان از اتّخاذ چنین سیاستی این بود که اوّلاً، توجه خلفای […]

 دوستی و نقل روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) عامل تهمت رفض و تشیع تهمت رفض از جمله عواملی بود که موجب نقل اندک روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) در صحاح و دیگر کتابهای حدیثی و محدثان اهل سنت شد؛ به این معنا که اگر محدثی نسبت به اهل‌بیت(علیهم السلام)، از خود دوستی نشان می‌داد یا اینکه روایات فضائل […]

 پس از مهتدی، ترکان احمد بن متوکل را که در زندان به سر می‌برد، بر تخت نشاندند او را «المعتمد علی الله» خواندند. او در سال 262ه پایتخت را از سامرا به بغداد منتقل کرد([1]). معتمد بسیار بی‌کفایت بود و به همان میزان عیّاش و باده‌گسار؛ از اینرو، کارها به دست برادرش طلحه، مقلب به […]