نيمه دوم سده دوم هجرى، شرايط را براى جهت گيرى نهضت هاى انقلابى فراهم آورد. عباسيان كه در سال ۱۳۲ / ۷۵۰ توانستند به قدرت برسند موجب تحولات مهمى در جهان اسلام به ويژه در منطقه شرق شدند. پيشتر در همان اوان قدرت گيرى عباسيان قيام هايى رخ نموده بود اما با تبديل تدريجى خلافت […]

سربداران و مذهب تشیع
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

ابن بطوطه در بیان دوره پیشین تاریخ سربداران، آنها را رافضی(1)می خواند.علی موید، آخرین حکمران سربداری نیز شیعه مذهب بود.(2) نفوذ مذهب تشیع میان سربداران خراسان، در خلال آخرین دوره حکمرانی ایخانان مغول، توسط دو نفر از علمای پر شور شیعه به نامهای شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری صورت گرفت، طبرستان و دیلم که […]

تشیع در دوره ایلخانان
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

در سال 656هق با تشکیل حکومت ایلخانان در ایران و با صدمات شدیدی که با سقوط سلسله عباسیان به دست هلاکوخان (656هق) بر مکتب خلفا وارد شد،(1) شیعیان به اندازه ای فرصت یافتند تا از فشارهایی که از جانب عباسیان بر آنها وارد می شود رهایی یابند و برای تعدیل و کاستن از ظلم و […]

  مخالفت اهل تسنن با رسمیت یافتن تشیعدر طول نیم قرن (656-70ق)، تحولات سیاسی و اجتماعی به گونه ای رقم خورد که زمینه را برای رشد و برتری تشیع در ایران فراهم کرد، تا جایی که در این زمان تشیع مذهب رسمی دستگاه ایلخانی نیز به شمار می رفت. روشن است که استمرار این وضعیت […]

مقدمهرسمیت یافتن تشیع در ایران عهد اولجایتو، مشهور به سلطان محمد خدابنده (حک 703-716ق)، که برایند و نتیجه ی تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی مختلف در جامعه ی ایران پس از استیلای مغول بود، نقطه عطفی در تاریخ مذهبی این سرزمین به شمار می رود. این پدیده، به رغم اینکه منجر به فراگیری و […]

رسمیت یافتن تشیعشیعیان که از زمان تشکیل دولت ایلخانی در ایران، به واسطه ی شخصیتی مانند خواجه نصیرالدین طوسی (د.672ق) حضور مستمر و تأثیرگذاری در عرصه ی سیاسی و مذهبی ایران داشتند، در این زمان هم به واسطه ی وجود سه شخصیت روحانی، دیوانی و سپاهی از نفوذ فزاینده ای در دربار اولجایتو برخوردار بودند؛ […]

درآمدتشیع، یکی از دو جریان اصلی دین اسلام،[1] از ابتدای حیات آن به ویژه در ایران، با تهدیدها وموانع گوناگونی مواجه بوده است. اما یورش مغولان به ایران زمین در ابتدای قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی نقطه عطفی در زمینه گسترش و توسعه تشیع به شمار می‌آید. سیطره مغولان بر بخش وسیعی از سرزمین‌های […]