ميراث مكتوب غدير
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

کتاب و قلم سابقه هزار و چهار صد ساله با غدیر دارند.از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله در صحرای غدیر امیر المؤمنین علیه السلام را به عنوان جانشین خود به جهانیان معرفی کرد،کار حفظ و ثبت آن نیز آغاز شد و در هر زمانی حقایق آن به گونه‌ای انعکاس یافت.از قرن اول […]

قرآن و تفاسير قرآني در سنت اوليه اماميهMeir Mikhael Bar-Asher , Scripture and Exegesis in Early Imami Shism (Brill, Leiden , Boston and Koln,1999)عمده اطلاعات موجود درباره تفاسير اماميه در سنت قرآن پژوهي غرب محدود به مباحثي است كه گلدتسهير (2) در كتاب معروف خود گرايش هاي تفسيري (ليدن 1921) ارائه كرده است. بعدها محققاني […]

مقدمه مطالعات شيعه شناسي در مراكز تحقيقي فلسطين اشغالي در سه دهه اخير با توجه به شدت يافتن درگيري با شيعيان لبنان و نقش جدي ايران در تحولات سياسي منطقه، با محوريت آسيب شناسي شيعه آغاز شده است و محققان متعددي چون اتان كلبرگ، ماير مخائيل براشر، خالد سنداوي، آريه كوفسكي، يارون فريدمن، گيتا يافه، […]