سفری به پاراچنار
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه:در انتهای قرن هفتم بود که ابن تیمیه با افکار التقاطی خود، تفکری اشتباه را در کالبد جامعه اسلامی تزریق کرد، ابن تیمیه در زمان خود به واسطه افکار اشتباه و کژروی‌ها محاکمه شد و آخر الامر در زندان مرد، اما پس از حدود 400 سال محمد بن عبدالوهاب از روستای عیینه در سرزمین نجد […]

موقعيت جغرافيايي:   جمهوري اسلامي پاکستان در جنوب آسيا قرار گرفته و وسعت آن 803/943 کيلومتر مربع است. پاکستان از غرب با ايران، از شمال با افغانستان، از شمال شرق با چين، و از شرق با هند هم مرز است و از جنوب به درياي عمان و آب هاي آزاد راه دارد. (1) در تحليل […]

مقدمه يکي از ضروري ترين نکات لازم براي ايجاد انسجام ميان شيعيان جهان و نيز ترويج مذهب اهل البيت شناخت وضعيت شيعه در جهان معاصر اسلامي است. باتوجه به اينکه آمار شيعيان در نقاط مختلف دنيا به دلايل متعددي دقيقا مشخص نيست،رسيدن به هدف مذکور تلاش وکوشش مضاعفي را از سوي مراکز علمي واجرايي شيعي […]