مغولان و تشیع
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

شعیان تا قبل از هجوم و انحلال حکومت عباسی تحت فشار دستگاه خلافت عباسی و درباریان بوده اند و حتی در بغداد، مرکز خلافت عباسی با این که ابن علقمی، وزیر خلیفه شیعه و از دوست داران اهل بیت (ع) بود، به شیعیان اجحافاتی می شد. فرزندان خلیفه دیگر مقامات را مسلمانان سنی مذهب بوده […]