صفحه بایگانی دسته

پیدایش شیعه

پیدایش شیعه

مفهوم شیعه

مفهوم شیعه مقدمه بررسی منابع تاریخی در خصوص شیعیان نشان می‌دهد که شیعه در طول تاریخ همواره از اقلیت‌های مؤثر بوده…

پیدایش شیعه

پیدایش شیعه « شیعه » که در لغت ، به معنای « پیرو تابع » است(۱) در اصطلاح به کسانی گفته می شود که جانشینی پیامبر…