جایگاه موالى در عصر پیامبر الف – جایگاه اجتماعى موالى در عصر پیامبر اهمیت مبحث از آن جهت است که از یک سو، رفتارهاى رسول اکرم به عنوان سیره عملى مطرح بوده و جنبه حجیّت پیدا مى‏کند، و از سوى دیگر وجود پیامبر همان طور که قرآن مى‏فرماید، براى ما اسوه است؛ لذا رفتار و […]

معنای شیعه و حقیقت تشیع داعی: البته آقایان می‌دانید که شیعه لغهًًْ به معنای پیرو است. شیعهًْ الرجل، پیروان و یاری دهندگان مردند و فیروزآبادی که از اکابر علمای شماست در «قاموس اللغه»([۱]) گوید: «وقد غلب هذا الاسم علی من یتولی علیاً واهل بیته، حتی صار اسماً لهم خاصاً». غالب شده است اسم شیعه بر […]

شیعه و تشیع
۱۰ آذر ۱۳۹۷

شیعه و تشیع  مفهوم شیعه کلمه «شیعه» در مفرد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث و… به همین صورت نوشته و خوانده مى‏شود. مفرد آن گاه در فارسى، با کلمه شیعى بیان مى‏شود و در ادبیات عرب، جمع آن شیع و اشیاع است. در لغت، به معناى پیرو و یارى‏دهنده است. «جوهرى»، لغوى معروف گفته است: شیعه […]

مبدأ پیدایش شیعه
۰۵ آذر ۱۳۹۷

مبدأ پیدایش شیعه یکی از مباحث مهم و اساسی در مطالعه تاریخ افغانستان، فرایند و چگونگی حضور تشیع در افغانستان است. با توجه به فتوحاتی که در دوره اسلامی صورت گرفت و مذهب پیروان خلفاء به عنوان کیش رسمی آن سرزمین بوده چه عاملی باعث شد که اقلیت از جامعه افغانستان از تسنن روی گردان […]

گرایش «موالى» به «تشیع» و نقش آنان در گسترش تشیّع در فصل قبل نقش کلیدى اهل بیت در پشتیبانى و جذب موالى به مذهب شیعه را بررسى کردیم. مطالب ارائه شده در آن فصل بیانگر بستر و زمینه گرایش موالى به مذهب شیعه بود. در این بخش به علل گرایش موالى به تشیع و نقش […]

بهره‏مندى موالى از هدایت ها و حمایت‏هاى شیعه در فصول گذشته در مورد ماهیّت مذهب تشیع و جایگاه شیعیان در جامعه اسلامى سخن گفتیم و همین طور درباره موالى مباحثى در ابعاد مختلف مطرح گردید؛ به گونه‏اى که ماهیت، نحوه پیدایش و گسترش آنان تا حدودى براى ما روشن شد. اکنون با توجه به شواهد […]

جایگاه موالى در عصر امویان و عباسیان ۸ ـ جایگاه موالى در عصر امویان الف ـ سفیانیان و موالى در دوران کوتاهى که امام على در رأس امور بود، کوشید تا «شریف را بر حقیر یا عرب را بر عجم برترى ندهد و نسبت به اُمرای عرب و رؤسای قبایل تکلّف و تملّق نداشته باشد.»([۱]) […]

جایگاه موالى در عصر خلفا و امام علی ۴٫ جایگاه موالى در عصر خلافت ابوبکر همان طور که در قسمت «عوامل پیدایش و گسترش موالى» به تفصیل بیان گردید؛ فتوحات مسلمانان در خارج از مرزهاى اسلامى مخصوصاً به سوى امپراتورى ساسانى و مناطق فارس نشین سبب گسترش موالى گردید. نقطه آغاز این فتوحات چه در […]

چگونگى پیدایش و گسترش «موالى» ۱ ـ مفهوم‏ شناسى موالى الف ـ موالى در لغت واژه موالى جمع مولى و از ریشه «وَلاء» گرفته شده است.([۱]) در منابع مختلف، معانى متعدد و گاه متضادى براى ولاء بیان شده است. راغب آورده است: «وَلاء عبارت است از اینکه دو شى‏ء یا بیشتر، به گونه‏اى پشت سر […]

پیدایش و گسترش تشیع ۱ ـ پیدایش تشیع در دهه‏هاى اخیر دانشمندان و پژوهشگران بررسى‏هاى ارزشمندى را درباره مذهب تشیع به انجام رسانده‌اند و از نظر کمى و کیفى آثار فراوانی خلق کرده‏اند، به گونه‏اى که بعضى از این مکتوبات چون الغدیر در حد دائره المعارف مطرح گردیده و مایه مباهات است. اما آن عامل […]