چالش ها و فرصت های پیش روی شیعیانجمهوری آذربایجان که از آن به عنوان بزرگ ترین کشور منطقه قفقاز و دومین کشور شیعی دنیا یاد می کنند با شروع سال جدید میلادی(۲۰۱۲)و در حالی که بیست و یکمین سال استقلال خود را تجربه می کند، به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب […]

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهاى وابسته به تشکیلات قضایى و وظیفه آن نظارت بر امور شهرى و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیرى نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخى تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وى باز مى گردانند […]

معجزه فرهنگ اسلامی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تمدن و فرهنگ اسلامی در دوره ی اوج عظمت خویش وضع تمدن انسانی را در یک مرحله ی طولانی از تحول آن عرضه می دارد اما سرگذشت پیدایش این فرهنگ و عظمت و کمال آن چیزیست مثل اعجاز و از این حیث می توان از معجزه ی اسلامی هم مثل آن چیزی که معجزه ی […]

آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم چنان شگفت انگیز می نماید که شاید جز نهضت علمی صد ساله اخیر ژاپن هیچ نظیری در تاریخ عالم برای آن نتوان یافت. شوق و علاقه یی که مسلمین در دوران عظمت امپراطوری خویش به کسب و توسعه ی فرهنگ نشان دادند و توفیقی که در این راه پیدا […]

شوق معرفت جویی و حس کنجکای قلمرو اسلام را در اندک مدتی کانون انوار دانش کرد. رواج صنعت کاغذ مخصوصاً از اسباب عمده ی رواج علم و معرفت شد. هنوز قرن اول هجرت تمام نشده بود که مسلمانان صنعت کاغذ را از ماوراءالنهر به داخل بلاد عرب زبان بردند. در قرن دوم، هم بغداد کارخانه […]

کثرت مدارس عالی (۱) در بلاد اسلام، هنوز هم که دنیا پیشرفتهای ماشینی یافته است مایه حیرت است و حاکی از وجود شوق و نشاطی بیمانند. در حقیقت بسبب تأکید و تشویقی که در اسلام راجع به علم شده بود و همچنین بجهت توصیه و ترغیبی که به انجام دادن امور خیر می شد بسیاری […]

در بیمارستانهای جهان اسلام، انواع شربتها، جبها.، معجونها، و تریاقها مورد استعمال و حاجت مدام می بود و تعلیم ادویه ی مرکبه و نیز شناخت مفردات طبی اهمیت تمام داشت. ازین رو، چنانکه فی المثل از صیدنه بیرونی و موجز ابن تلمیذ و بعضی مأخذ دیگر بر می آید در بیمارستانها وجود کسانی بعنوان صیدلانی […]