اسلام تمام راه‌هایی که برای برده ساختن دیگران، در دوران‌های گذشته رواج داشت – به جز جنگ – را نامشروع دانست. برخی از این راه‌ها عبارت بود از: ۱٫ یورش ناگهانی به منظور گرفتن اسیر و بنده۲٫ در مواردی که مدیون از پرداخت دین خود عاجز بود، صاحب دین او را در عوض آن، برده […]

مقدمه:کتاب «دلائل النبوه» از ابوبکر بیهقی یکی از آثار پرحجم در سیره نبوی است که در قرن پنجم پدید آمده و به دلیل گرایش آن به بیان معجزات و دلائل و با توجه به حجم بالای آن، از آثار مهم و قابل توجه این قرن در سیره نبوی به شمار می‌آید. اندکی پیش از وی […]

.۴٫ سلیمان بن طرخانسلیمان بن طرخان تیمی (م ۱۴۳/۷۶۰) یکی از مؤلفان سیره نبوی در قرن دوم و محدثی ثقه است که فرزندش معتمر بن سلیمان، کتاب او را در سیره روایت کرده و محمد بن عبدالاعلی از معتمر آن را روایت می‌کند.بیهقی روایات اندکی از این طریق دارد و این به رغم فراوانی راویان […]

اما آنچه در اینجا معرفی شده، اثری است که به گمان ما، باید از آن به عنوان نخستین اثری که از انگلیسی به فارسی در باره زندگانی حضرت محمد (ص) ترجمه شده یاد کرد. این اثر یکی از همان حلقاتی است که برای بررسی جایگاه حضرت در ادبیات غربی قابل بررسی است و مع الاسف […]

نوحه‌سرایی در آذربایجان بدین دلیل که این سامان خاستگاه حکومت شیعی در ایران است، از جایگاه ویژه ای در تاریخ مرثیه سرایی ایران برخوردار می باشد. از اواسط سده دوازدهم هجری که آخوند ملا محمدحسین مراغه ای متخلّص به دخیل، ادبیات نوحه ترکی را به حالتی مدوّن و نظام مند درآورد، کسانی چون سیدعظیم شیروانی، […]

به لحاظ جامعه‌شناختی، ظهور جنبشهای سیاسی ــ مذهبی در دهه‌های اخیر، ریشه‌های داخلی و خارجی قابل اعتنایی دارد اما نکته مهم آن است که چرا علیرغم‌آنکه جنبشهای جدید ریشه‌های فکری و تشکیلاتی خود را از جنبشهای قدیمی‌تر اخذ کرده‌اند، دارای عمق فکری و گستردگی اطلاعات و معلومات دینی و سیاسی چندانی نیستند. هرچند جوان‌بودن بیشتر […]

تاریخ معاصر افغانستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مشروطیت افغانستان مشعلدار راه سید جمال الدین افغانا فـغا ن بـنـیا د یک حـرکـت ا نـقلا بی را در ا وخـرقـرن بـیست درشرق بخصوص جها ن ا سلا م ا سا س گذا شـت ا ومشعلی را ا فـرو خت که راه ملـیونها ا نسان جها نرا روشن ساخت.رهروا ن سید د رزا د گا […]

در باره سیاحت نامه و اهمیت آنسیاحت نامه اولیا چلبى، مهم ترین و مفصل ترین سفرنامه اى است که در دوره عثمانى، در نیمه دوّمِ قرن یازدهم هجرى نوشته شده و در بر دارنده خاطرات سفر نویسنده از سرزمین هاى وسیعى است که آن زمان در اختیار دولت عثمانى و گاه خارج از سلطه آن […]

تحفۀ هند(۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن الرحیمورود به دهلیساعت سه بامداد به فرودگاه امام خمینی آمدم. قرار بود ساعت پنج و نیم صبح روز شنبه هشتم بهمن به سوی دهلی پرواز کنم. هواپیمای ماهان قدری با تأخیر حرکت کرد. جوانی از تاکستان قزوین هم که عازم تحصیل در هند بود، ابراز رفاقت کرد و تا دهلی با ایشان […]

تحفۀ هند(۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تور یک روزه در دهلی و دیدن نقاط دیدنیبرای تور یک روزه مبلغ یک صد روپیه پرداختم و ساعت نه و نیم مراجعه کرده، مرا با یک نفر به جای دیگری در همان نزدیکی فرستادند. در آنجا اتوبوس منتظر بود و حدود ده نفری در آن بودند. یک ساعت آنجا ماند تا عده ای دیگر […]