نگاهی به تاریخ اوستا
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ایران شرقی و آسیای میانه قبل از استیلای هخامنشیاناوستا منبع اصلی تاریخ باستان ایران شرقی و آسیای میانه به شمار می رود. این کتاب مقدس دین زردشت است که خدای آن اهورامزدا روح پاکی و نیکی است و گروهی از موجودات ماوراءالطبیعه آن را احاطه کرده و پیوسته با اهریمن، روح بدی و شرارت، در […]

عربستان پیش از اسلام‏
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

برای بررسی دقیقِ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عربستان پیش از اسلام لازم است زندگی بدویان و باده‌نشینان را در چند مورد مطالعه نمود:1. منابع: به اشعار عرب قبل از اسلام و تفسیری که از آن‌ها باقی مانده و ضرب‌المثل‌های آنان استناد می‌شود.2. تاریخ: زندگی یک‌جانشینان و صحراگردان که اغلب به غارت و بعضاً به […]